Meranie kvality vzduchu v miestnosti a pohody prostredia

Přejete si poradit?

Máte dotazy?
Rádi Vám pomůžeme.

Meranie kvality vzduchu v miestnosti a pohody prostredia na pracoviskách umožňuje presné nastavenie priestorovej klímy a bráni riziku neprítomnosti personálu z dôvodu ochorenia.
Tieto špeciálne súpravy testo 440 meria všetky dôležité parametre: obsah CO2 vo vzduchu, stupeň turbulencie, teplotu, vlhkosť a intenzitu osvetlenia.

 • Intuitívne menu merania: Jasne štruktúrované menu pre meranie stupňa turbulencie a dlhodobého merania (s ľubovoľne voliteľnými intervalmy merania) sú v meracom prístroji uložené.
 •  Bezdrôtový komfort: Všetky sondy pre pohodu prostredia a kvalitu vzduchu v miestnosti sú k dispozícií aj v bezdrôtovej variante Bluetooth. Šetrí Vaše nervy a miesto v meracom kufri.
 • Široký výber sond: Pre prúdenia, CO2, stupeň turbulencie, vlhkosť a teplotu, intenzitu osvetlenia a CO
 • Inteligentné koncepcia kalibrácie: Musí sa kalibrovať iba hlavica sond. S meracím prístrojom, rukoväťou a ostatnými sondami môžete ďalej pracovať.

Prajete si konzultáciu?

V online konfigurátore si môžete úplne jednoduho sami zostaviť svoju individuálnu kombináciu meracieho prístroja, sond a príslušenstva.
 


Váš merací prístroj pre všetky parametre pohody prostredia

Pretože dobré idey prekvitajú za správnych podmienok - merajte tieto parametre s testo 440 pre optimálnu pohodovú klímu:

 • zaistenie väčšej pohody prostredia
 • zvýšenie kvality vzduchu v miestnosti
 • spoľahlivá kontrola vlhkosti
 • lepšia regulácia osvetlenia

 

Sady pre meranie pohody prostredia

testo 440 kombinovaná sada pre pohodu prostredie s Bluetooth

testo 440 Indoor Comfort ComboKit with Bluetooth
K sade
 • testo 440 prístroj na meranie klimatických veličín
 • Sonda pre meranie stupňa turbulencie (400 mm)
 • Sonda CO2 s Bluetooth, vr. teplotného a vlhkostného senzoru
 • Kombinovaný kufor pre testo 440 a viac sond

testo 440 CO2 Kit
with Bluetooth

testo 440 CO2 Kit with Bluetooth
K sade
 • testo 440 prístroj na meranie klimatických veličín
 • Sonda CO2 s Bluetooth, vr. teplotného a vlhkostného senzoru
 • Základný kufrík pre testo 440 a 1 sondu

testo 440 sada pre meranie vlhkosti s Bluetooth

testo 440 Humidity Kit with Bluetooth
K sade
 • testo 440 prístroj na meranie klimatických veličín
 • Vlhkostná a teplotná sonda s Bluetooth
 • Základný kufrík pre testo 440 a 1 sondu

testo 440 sada pre meranie intenzity osvetlenia

testo 440 Lux Kit
K sade
 • testo 440 prístroj na meranie klimatických veličín
 •  sonda na meranie intenzity osvetlenia (Lux)
 • Základný kufrík pre testo 440 a 1 sondu

 

Intuitívne menu merania

Menu uložené v prístroji Vás efektívne prevedú m.j. meraním objemového prietoku v kanály a na vyústi meraním K- faktoru a meraním Pitotovou trubicou.

Všetky sondy prístroja testo 440

Ktoré sondy a ktoré aplikácie? Stiahnete si porovnanie sond a zoznámte sa s portfóliom sond testo 440.

Veľký prospekt testo 440

Zhrnuté informácie o výrobku testo 440:

 • Všetky sondy a príslušenstvá
 • Špeciálne sady pre každú aplikáciu
 • Detaily k intuitívnemu menu merania