Anemometry: Presné stanovenie rýchlosti vzduchu

Anemometer je nevyhnutný pre výpočet prietokového poľa v potrubí vzduchotechniky alebo pre výpočet teploty v priemyselných ventilačných systémoch. Tu sa rozlišuje medzi termickými anemometramy a vrtuľkovými anemometramy. Vrtuľkový je najstarším typom anemometru a pracuje podobne ako veterný mlyn: Vzduch prúdi cez lopatky, ktoré v dôsledku toho rotujú.

Čas potrebný k plnému otočeniu lopatky udáva rýchlosť vzduchu. Rýchlosť meraného prúdu vzduchu je odvodená od meraného času. Termický anemometer naopak ohrieva drôtik, ktorý je prúdom vzduchu ochladzovaný. Väčšia prívod elektrického prúdu zabraňuje alebo kompenzuje chladenia. Rýchlosť prúdenia vzduchu súvisí s potrebným množstvom elektrického prúdu, pretože prenos tepla sa mení s rýchlosťou prúdenia vzduchu. Jednoducho povedané: Čím vyššia je rýchlosť prúdenia vzduchu, tým viac preteká elektrického prúdu.

Anemomentry možno použiť v rôznych aplikáciách:

• Monitorovanie klimatizačných systémov • Monitorovanie prietokových polí v technických

• Meranie dimenzovanie rôznych potrubí

• Stanovenie rýchlosti prúdenia vzduchu veterných turbín

• Ventilácia pre podzemné pracovisko (napr. bane)

Outlet measurement with anemometer

Vane anemometer

POP-stroemungsmessgeraet-flügelrad-Anemometer-testo-417-product.jpg
For flow measurements at air outlets and in ventilation ducts as well as for checking the supply and exhaust air at ventilation grills, plate outlets and swirl outlets.

Thermal anemometer

POP-stroemungsmessgeraet-thermisches-Anemometer-testo-405-product.jpg
For flow measurements in ventilation ducts as well as for checking the exhaust air at ventilation grilles, plate outlets and laboratory fume cupboards.

Přístroje pro multifunkční měření

Multifunction measuring instruments

Pro měření všech klimatizací a ventilačních systémů.
 

Tipy a triky pre meranie prúdenia

Profitujte IU z týchto tém

Najdôležitejšie sondy pre každú aplikáciu
Správne prevedenie merania pri kolaudácii podľa STN EN 12599
Rozoznanie a zabránenie chybám v meraní


This is how the measurement works

The amount of time the vanes need for a full revolution gives the wind speed. The velocity of the measured air flow is derived from the measured time. A thermal anemometer, on the other hand, heats up a heating wire that is cooled via an air flow. A higher electricity feed prevents or compensates for the cooling.

The flow velocity is related to the quantity of electricity required, because the heat transfer changes with the flow velocity. Put simply: The higher the flow velocity, the more electric current is flowing.

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.

Meranie prietoku: Obzvlášť potrebné pri meraní potrubia

Meranie prietoku vzduchu pomocou anemometra je zvlášť dôležité pre meranie potrubia. Anemometre kontrolujú, ako vysoká je rýchlosť vzduchu v príslušnom potrubí. Táto hodnota je obzvlášť nevyhnutná u ventilačných a klimatizačných systémov, pretože každý systém môže byť skutočne účinný a efektívny iba s odpovedajúcou rýchlosťou prúdenia vzduchu.

Zariadenie na meranie rýchlosti vzduchu sa tiež používa pre dôležité merania na vyústkách. Anemometer odhaľuje malé zmeny, ktoré sú zásadné pre celý systém. Tieto zmeny sa týkajú napríklad rýchlosti prúdenia vzduchu a objemového prietoku.

Rýchlosť prúdenia vzduchu je v miestnostiach často podceňovaná, má však kľúčový vplyv na celkovú klímu v miestnosti. Okrem rýchlosti prúdenia vzduchu zohráva dôležitú úlohu pri dosahovaní príjemného vnútorného prostredia tiež teplota a vlhkosť vzduchu, a preto by mali byť monitorované vždy všetky tieto tri hodnoty, ktoré je možné merať pomocou termického anemometru.

Je užitočné, ak vybraný anemometer na meranie prietoku poskytuje rôzne doplnkové funkcie, ktoré umožňujú napríklad určenie priemeru nameraných hodnôt. Okrem toho je nevyhnutné uchovávať najnovšie dáta pre získanie realistického prehľadu o vývoji hodnôt.

Potrubní měření


Flow measurement in the channel

Výhody použitia vysoko výkonných anemometrov (vrtuľkové alebo termické anemometre) pre meranie prietoku sú zrejmé:

• Možnosť monitorovania rýchlostí prúdenia vzduchu

• Súčasné meranie teploty a vlhkosti

• K dispozícii sú rôzne prietokomery pre rôzne aplikácie

• Zabezpečenie účinnosti systémov a zariadení

• Možnosť jednoduchého vyhodnotenia dát

Anemometry: Vhodné nástroje pre všetky aplikácie

Meranie rýchlosti prúdenia vzduchu a ďalších hodnôt je reálne možné len v prípade, že používate vhodný prístroj, na ktorý sa môžete spoľahnúť. Pri zakúpení nového anemometru by ste preto mali vopred overiť, či je prístroj schopný zmerať požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu a či je možné dáta v požadovanom rozsahu vyhodnocovať.

V tomto ohľade je dôležité si uvedomiť, že anemometre majú odlišnú výbavu a že sa objemový prietokomer používa odlišne od termického anemometer. Pri výbere sú dôležité nasledujúce funkcie prístroja:

• Jednoduché použitie a ovládanie

• Vysoká citlivosť

• Shromažďování požadovaných dat

• Rýchle vyhodnotenie dát

• Výpočet priemerných hodnôt

Multifunkční přístroje

Pro všechna klimatizační a ventilační měření.

Meranie rýchlosti prúdenia vzduchu: Prevod rôznych jednotiek

Anemometre Testo pre meranie rýchlosti vzduchu môžu vykonávať buď meranie v jednom bode, a preto ponúkajú tzv. bodové meranie, alebo pri použití vhodných programov, môžu vykonávať tiež viacbodové merania. Tieto tzv. merania siete sú založené na medzinárodných normách (DIN / ISO / Ashrae).

Namerané výsledky môžete tiež previesť a zobraziť v rôznych jednotkách. Pomocou vrtuľkového anemometra môžete napríklad zobraziť rýchlosť vetra v Beaufortovej stupnici, alebo tiež veterný chlad. Hodnoty možno zobraziť v jednotkách m / s, km / h alebo kts, a tiež je možný prevod jednotiek na mph a fpm.

Wind speed meter

Meranie prúdenia

Prietokomer nie je len prístroj potrebný pre meranie rýchlosti vzduchu alebo ako anemometer pre vonkajšie použitie, ale ako už bolo uvedené, je využívaný aj pre vnútorné použitie. Prístroj môže radu meraní výrazne zjednodušiť a umožňuje vzájomne kombinovať rôzne meracie prístroje. Normálny anemometer môže byť doplnený vrtuľkovou sondou a umožní tak následne dopočítať objemový prietok. Ďalej môže byť použitý pre stanovenie rýchlosti prúdenia.

Zobrazené rozsahy merania určujú v každom prípade rozsah, v akom majú byť rôzne prietoky zaznamenávané. Prístroj na meranie diferenčného tlaku, ktorý je pripojený priamo k ventilačnému potrubiu, možno tiež použiť na účely merania prietoku. Testo ponúka vhodný merací prístroj a potrebné príslušenstvo pre všetky aplikácie!

Môžete použiť anemometer:

• Pre realizáciu vonkajších aj vnútorných meraní

• Pre výpočet nameraných hodnôt

• Pre odovzdávanie hodnôt

• Na realizáciu analýzy


Prietokomeryy od Testo

Testo sa zameriava na anemometer ako taký, aj na zhromažďovanie a výpočet požadovanej hodnoty. K dispozícii sú rôzne varianty anemometrov, takže môžete nájsť ten správny pre vnútorné i vonkajšie použitie. Používanie jednotlivých nástrojov je oveľa jednoduchšie pri použití inteligentného telefónu a pridružené aplikácie.

K dispozícii sú navyše multifunkčné meracie prístroje Testo, ktoré umožňujú súčasné stanovenie všetkých relevantných údajov.