Meranie spalín / spaľovanie, plyn, častice

Nepretržité celosvetové znečisťovanie ovzdušia a stále nové nariadenie a regulácia znamenajú, že analýza spalín a kontrola emisií sa stávajú viac a viac dôležitými. Slúži k redukcii emisií zo spaľovacích systémov a na dosiahnutie cieľa efektívneho využitia energie.


Kontaktujte nás!

Telefón: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz

Ďalšie prístroje