Nové profesionálne záznamníky pre pasterizačné, sterilizačné a lyofilizačné procesy.