Nový monitorovací systém pre kontrolu vnútornej klímy v múzeách, školách, verejných budovách, výrobných a kancelárskych priestorov.

Climate monitoring in museums

Každý človek má svoj vlastný pocit príjemnej klímy - rovnako ako väčšina objektov v múzeách a archívoch. Avšak oproti nám sa nemôžu obrazy, sochy alebo antické knihy prispôsobovať a sú stále odkázané na správne okolité podmienky.

Monitorovací systém testo 160 Vám pritom pomôže kompletne a zároveň nenápadne ochrániť umelecké predmety pred plesňou, vyblednutím, koróziou alebo zdeformovaním.

Prajete si poradiť?

Máte otázky?
Radi Vám pomôžeme.

Vaša výzva

Museum

Umelecké diela sú nanajvýš citlivé na okolité podmienky v priestoroch, v ktorých sú vystavované alebo skladované.

 • Priestorová klíma, svetelné žiarenie a kvalitu vzduchu všade tam, kde majú vplyv na stav exponátov - a tým na ich hodnotu
 • Zaistenie príjemnej klímy pre návštevníkov a dohliadajúci personál vo výstavných priestoroch

Naše riešenie

Monitoring system testo 160

S monitorovacím systémom testo 160 sledujete teplotu, vlhkosť, intenzitu osvetlenia, UV žiarenie a koncentráciu CO2 kontinuálne, automatizovane a nenápadne.
 

 • Malé konštrukčné rozmery a možnosť individuálnej úpravy krytu puzdra
 • Individuálne funkcie alarmu (e-mail & SMS)
 • Nepatrné nároky na inštaláciu a prevádzku
 • Prenos nameraných hodnôt do úložiska Cloud pomocou WLAN

Whitepaper

Into the Testo Cloud with Wi-Fi

Do testo cloudu s WIFI

Odborný článek o nejdůležitějších normách pro ukládání dat online.

 • Výhody řešení cloud
 • Doporučení bezpečnostních opatření

Ke stažení: Odborná zpráva

Indoor climate knowledge

 Exkluzívny odborný príspevok s kompaktnými znalosťami o klíme od diplomovaného reštaurátora M. A. Cord Brune.
 

 • 13 faktorov vplyvu na Vaše umelecké a kultúrne zbierky
 • Konkrétne odporúčané postupy na ochranu Vašich exponátov

 

Ke stažení: Odborná zpráva

Data logger vs thermo-hygrograph

Výhody sledování klimatu pomocí záznamníků jsou vysvětleny detailně a informativním způsobem. • Výhody dataloggerů ve srovnání s termohydrografy
 • Požadavky na záznamníky  v muzeu

Ke stažení:Whitepaper

testo-160-whitepaper.jpg

Bezplatný whitepaper „Sledování úrovně CO2 a vnitřního klima“: vše co potřebujete vědět o měření úrovně CO2 a kvalitě vnitřního klima.

 • Jaké existují hraniční hodnoty CO2 pro interiéry budov
 • Jaké úrovně CO2 jsou zdraví škodlivé a mnoho dalších informací

Ten správny model pre každého

Pre meranie teploty a vlhkosti

 • Záznamník s integrovaným senzorom teploty a vlhkosti

 

Pre meranie teploty a vlhkosti s možnosťou pripojenia dvoch externých sond

 • Záznamník s integrovaným senzorom teploty a vlhkosti
 • Možnosť pripojenia pre 2 ďalšie sondy

Pre meranie teploty, vlhkosti, intenzity svetla a UV žiarenia

 • Záznamník s integrovaným senzorom teploty a vlhkosti
 • Integrované senzory pre meranie intenzity svetla a UV žiarenia

Pre výstavy a výstavné skrine

 • Záznamník s prípojkami pre 2 sondy: teploty a vlhkosti, intenzity svetla alebo kombinované UV + lux

 

Pre kvalitu vzduchu v miestnosti

 • Záznamník s integrovaným senzorom teploty a vlhkosti
 •  Interný senzor pre CO2 a atmosférický tlak

Nenápadný, kompletný a všade: špecifické charakteristiky

Možnosť individuálnej úpravy krytu púzdra

Deco-cover for testo 160

Splynie s pozadím

 • Jednoduché nasunutie na záznamník
 • Kryt záznamníka Deko-Cover možno nalakovať, pomaľovať, polepiť
 • Záznamník splynie s pozadím, plná pozornosť Vašim dielam / artefaktom

 

 

 Pripojiteľné externé senzory

testo 160 external sensor

Pripojiteľné externé senzory

 • Ideálne pre vitríny, v ktorých nemožno umiestniť záznamníky
 • Senzory pre ° C,% rv, Lux, mW / m2
 • Aj pre klimatizované vitríny

 
The Testo Cloud

Testo cloud for testo 160

Prehľad kedykoľvek a o všetkom

 • Jednoduché prenesenie nameraných hodnôt cez WLAN do úložiska online
 • Dáta je možné kedykoľvek vyvolať
 • Pomocou aplikácie App alebo internetového prehliadača

 Funkcia alarmu pri prekročení hraničných hodnôt

testo 160 alarm function

Neustále na stráži

 • Okamžité vyslanie alarmu pomocou SMS a / alebo e-mailu
 • Oddelený alarm pre intenzitu osvetlenia