Záznamník tlaku pre dôslednú dokumentáciu

Záznamníky tlaku a ostatných hodnôt ako je relatívna vlhkosť a teplota s komfortným ovládaním umožní bezpečnú kontrolu v každom okamihu, a poskytujú kontinuálne merané dáta.

Najpredávanejší: testo 160 IAQ

Zaznamenávanie tlaku

Ideálne okolité podmienky potrebuje bezpečnú kontrolu. V rôznych oblastiach pomáhajú prístroje merať a dokumentovať tlak, teplotu a ostatné vlastnosti ako vlhkosť. Zodpovedajúce záznamníky tlaku disponujú zodpovedajúcimi senzormi a z časti majú konektor pre ďalšie teplotné alebo vlhkostné sondy. Pre zaznamenávanie disponujú niektoré prístroje integrovaným systémom monitorovania dát, ostatné sa pre zber dát dajú prepojiť s počítačom. K tomu prichádzajú do úvahy WiFi na záznam údajov, alebo modely s káblovým pripojením. Zodpovedajúce software pre vyčítanie dát na počítači je k dispozícii v troch verziach a možno ich pohodlne stiahnuť.

Prístroje a aplikácie pre meranie a zaznamenávanie tlaku


Záznamník dát

Pressure data logger testo 176 P1
Pre absolútny tlak, teplotu a vlhkosť.

Wifi záznamník

WiFi data logger for temperature, humidity, CO₂ and atmospheric pressure
Pre atmosférický tlak, teplotu, vlhkost a CO₂.

Laboratórium

Data logger testo 176 P1 for pressure measurement in laboratories
Sledovanie a dokumentácie laboratórnych podmienok.

Kvalita vzduchu v miestnosti

Monitoring indoor air quality with WiFi data logger testo 160 IAQ
Monitorovanie kvality vzduchu v miestnosti / pohody prostredia.

Jednoduché zaznamenávanie tlakov

S modernou meracou technikou, ktorá je v prístrojoch integrovaná, sa dajú často pripojiť doplňujúce sondy. Na displeji dostane užívateľ prvú informáciu o naprogramovaných hraničných hodnotách, eventuálnom prekročení týchto hodnôt, a o zostávajúcej kapacite batérie. Ak je potrebné iba krátky prehľad o dátach, nie je potrebné ich posielať do počítača, ale je možné ich rovno odpočítať na displeji záznamníku.

Záznamník tlaku
štandardne disponuje interným senzorom pre absolútny tlak a konektory pre externé vlhkostné a teplotné sondy. Naviac obdržíte nástenný držiak, zámok, batérie,a protokol pre kalibráciu.

Pressure recording with data loggers

Kontaktujte nás

Máte nejaké otázky? Rádi vám pomôžeme.
Kontakt
Data loggers for pressure, temperature, humidity, CO₂, UV and transport

Záznamník tlaku Testo pre rôzne podmienky

Niektoré záznamníky teploty a vlhkosti vzduchu boli vyvinuté pre kontrolu okolitého prostredia v múzeu alebo v potravinárskom priemysle. Záznamník tlaku sa však môže vďaka zvláštnej presnosti kvalifikovať aj pre ťažké oblasti, ako laboratórna technika. Na meranie tlaku sa navyše používajú tiež teplotné sondy.


Typická prevedenia sú záznamník CO₂ a záznamník UV žiarenia, ktoré zaručujú komplexné sledovanie meraných dát. U takého záznamníka CO sa často jedná o praktický ručný prístroj v malom formáte. Aj u minizáznamníku dát môžete snímať veľký počet, napríklad 16 000, nameraných dát. Tu sa ukazuje vysoká kapacita dátovej pamäti.

Niektoré meracie prístroje boli špeciálne koncipované pre sledovanie počas prepravy. Záznamníky pre kontrolu presvedčia dlhou dobou použitia, a tiež optimálnou kompozíciou. Namerané údaje sú pripravené rovno po použití vo formáte správy v PDF, a je možné ich presunúť do počítača.

USB záznamník tlaku na prenos dát

Záznamníky tlaku sa dajú pre vyhodnotenie absolútneho tlaku spojiť cez USB prepojenie s počítačom. Záznamníky teploty a vlhkosti vzduchu testo tak uľahčujú prenos do počítača. Tým je umožnený kontinuálny záznam merania a dokumentácie. Pre analýzu dát je potrebný zodpovedajúce naprogramovanie. K tomu Testo pripravuje vhodný softvér. Existujú tri verzie, ktoré Vám pri kontrole klimatických podmienok pomáhajú:

  • Softvér ComSoft Basic je pripravený na stiahnutie zadarmo a umožňuje plynulé programovanie záznamníka tlaku. Súčasne podporuje analýzu dát.
  • Softvér ComSoft Professional je k dostaniu voliteľne, a dáva k dispozícii viac možností, ktoré dovoľujú detailnú analýzu. Tým je možné precízne vyhodnotenie absolútneho tlaku, teploty a vlhkosti.
  • Softvér ComSoft CFR 21 Part 11 je takisto k dostaniu voliteľne. Hodí sa špeciálne pre požiadavky z oblasti farmácie a zodpovedá štandardu CFR 21 Part 11.

Pri programovaní je potrebný USB kábel, ktorý nie je súčasťou dodávky. Toto USB prepojenie Vám pomôže tiež pri prenose dát zo záznamníka tlaku do počítača. Prípadne sa dá na tento účel použiť tiež SD karta, ktorá je najskôr vložená v záznamníku a nakoniec v počítači.

Software ComSoft for perssure data loggers

Záznamník dát pre tlak

Typické vlastnosti meracích prístrojov pre zaznamenávanie tlaku sú:

  • Veľká pamäť nameraných dát, ktorá v závislosti od modelu umožňuje uloženie 2 miliónov nameraných hodnôt,
  • Doba prevádzky použitých batérií je v závislosti na prístroji v časovom intervale až 8 rokov, takisto jednoznačná známka dobrej kvality,
  • Požadovaná funkčnosť a rozšíriteľnosť pre určité oblasti použitia.

U profesionálnych prístrojov na sledovanie klímy sa jedná dielom o meracie prístroje na tlak, zatiaľ čo ostatné záznamníky merajú teplotu a vlhkosť. Tieto prístroje sa okrem iného používajú pri inštalatérskych a údržbárskych prácach, kedy sa kontrolujú vodovody a plynovody. Presné meranie pomáha sledovať tesnosť, zaťažiteľnosť a použiteľnosť. Zákonom predpísané kontrolné merania sú vykonávané spoľahlivo, a bez veľkej námahy.


Pre určité použitia sú ponúkané záznamníky otrasov. Tie slúžia k bezpečnému sledovaniu prepravy citlivých prístrojov. Elektro-tovar, umelecké diela, potraviny a farmaceutické výrobky sú často dosť citlivé, preto je účelné spustiť dlhodobé zaznamenávanie tlaku, a tiež merať otrasy. Stlačením tlačidla Štart začína zaznamenávanie dát, ktoré sa deaktivuje vypnutím pomocou tlačidla Stop. Stačí pohľad na displej záznamníku tlaku a zistíte, či boli pri preprave prekročené prednastavené hodnoty.

Monitoring atmospheric pressure with data loggers