Prúdová svorka pre merania príkonu prúdu z kompresora s pre... - Svorka 0 až 20/200A

Obj.č  0554 5607

Prúdová svorka pre merania príkonu prúdu z kompresora s prepínateľným meracím rozsahom