Referenčný olej pre kalibráciu

Obj.č  0554 2650

Referenčný olej pre kalibráciu a justáž prístroja pre meranie kvality fritovacieho oleja testo 270 (1 x 100 ml)