Skúšobná pumpa pre vytvorenie skúšobného tlaku - Pumpa k tlakovej súprave

Obj.č  0554 3157

Skúšobná pumpa pre vytvorenie skúšobného tlaku