Softvér: Viac ako digitálna príručka kvality

Softvér je srdcom systému manažérstva kvality testo Saveris Restaurant.

Pomáha Vám digitalizovať Vaše príručky kvality, rozoslať ich na všetky Vaše pobočky zároveň, či vykonávať úpravy. V jednotlivých reštauráciách slúži na prispôsobenie miestnym podmienkam.                                 Potom možno pohodlne sledovať a dokumentovať všetky meracie body a procesy kontroly kvality. A vďaka alarmom a uloženým nápravným opatrením môže v prípade prekročenia hraničných hodnôt zodpovedný personál okamžite zasiahnuť podľa inštrukcií v príručke kvality.


Digitalizácia a rozoslanie príručky kvality

testo Saveris Restaurant digitizes your quality handbooks

Papierové príručky kvality sa dajú ľahko previesť do digitálnej podoby pomocou softvéru a potom rozoslať na všetky Vaše pobočky, či upraviť už existujúce digitálne príručku kvality. V prípade otázok sa na nás bez váhania obráťte

Úprava digitálnej príručky kvality

Software testo Saveris Restaurant
Úprava digitálnej príručky kvality miestnym požiadavkám v jednotlivých reštauráciách trvá len 15 min.

Sledovanie a analýza parametrov kvality

The testo Saveris Restaurant software

Funkcie pre analýzu a odosielanie správ zaisťuje prehľadnú správu procesov a hraničných hodnôt v jednotlivých pobočkách. Všetky dáta máte vždy po ruke.


Keyvisual Restaurant Mobile 960x300px.jpg
Keyvisual Restaurant Tablet 1536x450px.jpg
Keyvisual Restaurant Desktop 2560x450.jpg
Keyvisual Restaurant Wide Desktop 3840x450px.jpg