Centrální monitorování parametrů prostředí souvisejících s auditem

Life Science: Takmer žiadny iný sektor nie je tak prísne regulovaný a monitorovaný. Naše komplexné riešenie pre monitorovanie podmienok životného prostredia vám pomáhajú pri spoľahlivom plnení prísnych regulačných požiadaviek:

 • Meracie technológie, software a služby od jedného poskytovateľa a bezproblémová integrácia
 • Kompletná dokumentácia
 • Plne transparentný

Naše digitálne riešenie všetko v jednom pre komplexné riadenie kvality

Cockpit testo Saveris

Užívateľské rozhranie testo Saveris

 • Vyhodnocuje alarmy rýchlejšie pomocou jednotlivých plánov podlaží a zobrazenie zoznamu
 • Prístup kedykoľvek, odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek koncového zariadenia (PC, tablet, chytrého telefónu atď.)
 • Menšie požiadavky na školenie a nižší potenciál chýb
Services testo Saveris Life Science

Služby: Kompetentný partner po celom svete

 • Servisný tím vyškolení na GXP
 • Individuálne plánovanie, dokumentácia, kvalifikácia systému, preverenie softwaru a podpora
 • Profesionálna podpora, servis, kalibrácia a preverenie vášho systému počas prevádzky

Digitálne sondy: Hot Swap

 • Výmena bez prerušenia prevádzky behom niekoľkých sekúnd vďaka Plug & Play
 • Dokumentácia výmeny sond v digitálnej audítorskej stope
 • Žiadne prerušenia v dokumentácii

Celkový systém: Bezpečný a flexibilný

 • Automatický záznam a periodická dokumentácia
 • Bezpečné ukladanie dát vďaka trojnásobnej redundancii
 • Integrovateľný do existujúcej komunikačnej štruktúry (WLAN, LAN) alebo voliteľne pomocou interne optimalizovaného testo UltraRange rádia

testo UltraRange: Prenos dát na veľké vzdialenosti

 • Samostatná rádiová sieť s vlastnými šifrovanými signálmi
 • Vynikajúci dosah a stabilita signálu vo vnútri budov

Rôzne spôsoby použitia v Life Science sektore

Výzkum a vývoj

 • Spolehlivé monitorování životního prostředí ve sklenících, laboratořích nebo v akademických výzkumných zařízeních

Výroba

 • Pro audity bezpečné monitorování klimatu v prostředí regulovaném dle GMP
 • Splňuje 21 CFR část 11

Logistika

 • Monitorování parametrů životního prostředí při přepravě a skladování v souladu s GDP
 • Nepřetržitě a plynule

Zdravotní péče

 • Monitorování teploty léčiv, vakcín, laboratorních vzorků nebo krevních produktů
 • Monitorování parametrů prostředí v čistých místnostech, na operačních sálech, v nemocničních výdejnách nebo v pokojích pro pacienty
Súlad

Súlad

Zaistite integritu svojich dát a vyhnite sa zbytočným nedostatkom v dokumentácii.

Transparency testo Saveris

Transparentnosť testo Saveris

Udržujte si prehľad o všetkých svojich procesoch a reagujte okamžite v prípade upozornenia

Efficiency testo Saveris

Efektivita

Efektívnejšie procesy vďaka menšej potrebe školení a vďaka systému, ktorý presne zodpovedá vašim požiadavkám.

Reliability testo Saveris

Spoľahlivosť

Absolvujte audity s dôverou: Vďaka spoľahlivému riešeniu od profesionálneho partnera.

 Nepretržitosť dát je pre nás absolútne kľúčová. Vysoká miera redundancie systému testo Saveris bola jedným z kľúčových faktorov pri výbere spoločnosti Testo a jej riešenia ako dodávateľa

Vedenie výroby jednej z top 10 farmaceutických spoločností

Odborná časť

Najmä v citlivých prostrediach existuje mnoho dôvodov pre použitie automatizovaných monitorovacích systémov.

Ako splniť požiadavky FDA 21 CFR Časť 11 s využitím digitálnych riešení všetko v jednom od spoločnosti Testo.

Kompaktná referenčná kniha a pracovná pomôcka pre všetkých operátorov GMP.

Monitoring environmental conditions
Monitoring environmental conditions
Monitoring environmental conditions
Monitoring environmental conditions