Software: Rýchla analýza nameraných dát zo všetkých miest.

V softvéri testo Saveris sa dáta ukladajú centrálne a sú odolné proti neoprávnenej manipulácii. Súčasne je umožnená komplexná analýza a vyhodnotenie všetkých zaznamenaných dát.

Všetky namerané hodnoty sú tu zhromažďované a dokumentované bez prerušenia. V závislosti na požiadavkách je softvér k dispozícii v troch verziách: ako Small Business Edition (SBE), ako profesionálna verzia (PROF) alebo ako preskúmavacia verzia (CFR). Verzia softvéru CFR zodpovedá požiadavkám 21 CFR časť 11 a EÚ GMP prílohe 11.

S voliteľným kokpitom môžete flexibilne aj na cestách zobrazovať namerané dáta prostredníctvom rôznych koncových zariadení, čo vám poskytuje úplnú transparentnosť všetkých oblastí a miest v prehľadnej prezentácii.

Kontaktujte nás

Máte otázky, alebo by ste chceli vyskúšať testo Saveris Pharma priamo u Vás?

  SBE PROF CRF
Grafy / tabuľky/prehľad alarmov/správy PDF  ✔  ✔  ✔
Správa kalendára
 ✔  ✔
Prezentácia skupín sond  ✔  ✔  ✔
Odosielanie upozornenia (e-mail, SMS, relé)  ✔  ✔  ✔
Komplexná správa alarmov v stacionárnom režime    ✔
Namerané dáta na pozadí fotografie z miest merania    ✔  ✔
Integrácia do siete (klient / server)    ✔  ✔
Kompatibilný s 21 CFR časť 11 (overiteľné)      ✔
Zásady podpisovania      ✔
Vydávanie prístupových práv na 3 užívateľských úrovniach      ✔
NOVÝ Kokpit      ✔

Kokpit

The testo Saveris measurement technology

Vďaka novému kokpitu môžete ušetriť čas vyvolaním nameraných dát cez prehliadač - bez akejkoľvek ďalšej inštalácie. Vaše výhody:

Vysoký stupeň flexibility: Namerané dáta možno prezerať prostredníctvom prehliadača pomocou rôznych koncových zariadení (PC, chytrý telefón alebo tablet). V závislosti na konfigurácii IT infraštruktúry je možné použiť softvér prostredníctvom intranetu aj internetu. V oboch prípadoch je prístup v prehliadači realizovaný prostredníctvom zabezpečeného prihlásenia

Intuitívne užívateľské rozhranie: Užívateľské rozhranie v softvére je intuitívne, bez nutnosti časovo náročného školenia. Ponúka najdôležitejšie funkcie, ktoré potrebuje základný používateľ na prezeranie nameraných dát a k potvrdzovaniu alarmov

 

 

Kontakt

Help

e5e588e346a765033c995e6973a4c26bcfb82256
Confirm
Found draft
Found draft
Found drafts
Existing form data found
Form Submitted
Review Form Validation Messages
Unable to complete action
Confirmation