Centrální monitorování parametrů prostředí souvisejících s auditem

Life Science: Takmer žiadny iný sektor nie je tak prísne regulovaný a monitorovaný. Naše komplexné riešenie pre monitorovanie podmienok životného prostredia vám pomáhajú pri spoľahlivom plnení prísnych regulačných požiadaviek:

 • Meracie technológie, software a služby od jedného poskytovateľa a bezproblémová integrácia
 • Kompletná dokumentácia
 • Plne transparentný

Odborná časť

Měřené veličiny: testo Saveris pro farmacii monitoruje tyto veličiny

Funkce

Automatizované nepřerušené měření a dokumentace:

 • Teploty
 • Vlhkosti
 • Diferenčního tlaku
 • Další veličiny mohou být snadno integrovány do systému

Vaše výhody

 • Spolehlivé sledování relevantních parametrů
 • Větší flexibilita díky snadnému rozšíření systému
Measurement parameters testo Saveris Pharma

Větší zabezpečení: Plně automatické a s minimálním úsilím

Funkce

 • Kompletní automatický záznam, přenos a ukládání naměřených hodnot
 • Alarmy a dokumentace podle předdefinování, bez manuálního úsilí

Vaše výhody

 • Větší bezpečnost díky automatizaci a schopnosti reagovat v reálném čase
 • Nejvyšší možná úroveň spolehlivosti díky minimální potřebě manuálních činností
 • Úspora nákladů a času díky nízkému zapojení zdrojů
 
testo Saveris Pharma security

Alarmy: V reálném čase a prostřednictvím různých kanálů

Funkce 

 • Alarmy v reálném čase v případě překročení mezních hodnot a při kritických systémových událostech
 • Optické varovné signály na záznamních dat a na bázi 
 • Prostřednictvím SMS, e-mailu a jako oznámení na chytrém telefonu, tabletu nebo PC

Vaše výhody

 • Alarmy a zpětná odezva v reálném čase: Zásah před poškozením
 • Alarmy nezávislé na poloze a přístup kdykoliv a odkudkoliv
testo Saveris Pharma alarms

Škálovatelnost: testo Saveris pro farmacii se přizpůsobí Vašim potřebám

Funkce 

 • Neomezená škálovatelnost: Pouze s jedním systémem bez námahy monitorujete mnoho měřených míst rozmístěných po celém světě a potvrzujete alarmy
 • Kokpit v prohlížeči pro nezávislý přístup k naměřeným datům a alarmům

Vaše výhody

 • Nejlepší možná transparentnost přes veličiny prostředí relevantní pro GxP
 • Škálovatelnost z lokálního na globální v jediném systému pro větší flexibilitu
 • Přístup nezávislý na poloze pro větší efektivitu
testo Saveris Pharma Browser

Shoda a integrita dat: Na to se můžete spolehnout

Funkce

 • Redundantní úložiště dat: Záznamník, báze a databáze/software
 • Silná správa uživatelů s ověřováním
 • Auditní stopa

Vyberte si mezi dvěma softwarovými balíčky:

 • PRO Software: Ideální pro automatizované a plynulé monitorování prostředí oblastí napříč lokalitami, které podléhají méně přísným předpisům
 • GxP Software: Lze ověřit podle předpisů GAMP5 a je v souladu s americkým předpisem FDA 21 CFR part 11 i běžnými pokyny GxP. Ideální pro přísně regulovaná a auditovaná prostředí, zejména ve farmacii.

Vaše výhody

 • Soulad a dodržení FDA 21 CFR part 11 a pokynů GxP
 • Validovatelný software (podle GAMP5)
 • Nepřerušovaná dokumentace odolná proti neoprávněné manipulaci
 

 

testo Saveris Pharma Compliance

Senzory, software, služby: Bezpečnost a bezstarostnost všude

Funkce 

 • Vynikající spojení hardwaru, softwaru a služeb
 • Testo je Váš partner: Při instalaci, uvedení do provozu, kalibraci a kvalifikaci ale také při službách specifických pro GxP, jako je validace

Vaše výhody

 • Vše od jednoho poskytovatele - s jedním kontaktním partnerem pro všechna témata související s projekty
 • Komponenty a služby dokonale sladěné pro více synergických účinků
 • Rozsáhlá nabídka služeb:
 • Řízení projektu
 • Instalace a uvedení do provozu
 • Předinstalační zkouška
 • Termické a periodické mapování
 • Kalibrace a rekalibrace
 • Validace hardwaru a softwaru a revalidace služeb
 • Aktualizace softwaru i zálohy hardwaru
 • Školení
 • Hotline a výměna přístrojů

Společně definujeme Váš individuální balíček služeb testo Saveris pro farmacii.

 

 

testo Saveris Pharma services

Modulární a flexibilní: Připraveno pro každou aplikaci

Funkce

 • Stejně jako modulární stavební bloky se testo Saveris pro farmacii dokonale přizpůsobí Vašim podmínkám
 • Podporované komunikační standardy: WLAN, LAN a testo UltraRange (rádio)
 • Konektory pro různé digitální a analogové sondy
 • Digitální sondy s minimálním servisním úsilím
 • Robustní, silný rádiový signál s mimořádným dosahem

Vaše výhody

 • Cokoliv chcete udělat: Systém se přizpůsobuje a roste s úkolem
 • Kalibrace sondy bez přerušení provozu a bez ztráty dat
 • Bezpečné pokrytí všech aplikací a měřicích rozsahů
testo Saveris Pharma communications standard

Zpětná kompatibilita: Inovace se setkávají s osvědčenou technikou

Funkce

 • Kompatibilita nové bázové stanice 3. generace testo Saveris pro farmacii s předchozí generací systému testo Saveris pro farmacii není žádný problém ((link to: PDP testo Saveris pro farmacii old))
 • Abyste mohli používat novou bázi, není nutná výměna celého systému
 • Další výměna nových hardwarových komponent krok za krokem

Vaše výhody 

 • Bezpečné rozhodnutí: Servis a aktualizace po roce 2026
 • Efektivnější měření: Integrace nových modulárních záznamníků dat testo Saveris pro farmacii
 • Vylepšená škálovatelnost. Hladká integrace až 1000 záznamníků dat a 3000 měřicích kanálů
 • Větší zabezpečení: SMS alarmy přes LTE modem
testo Saveris Pharma compatible

Moduly záznamníku dat

Klikněte na systémové komponenty a zjistěte o nich více
testo Saveris Pharma components

Moduly záznamníku dat

testo Saveris Pharma data loggers

Každý záznamník dat lze flexibilně kombinovat se třemi komunikačními moduly (WLAN, LAN, testo UltraRange)

 • testo 150 TUC4: Čtyři univerzální konektory Testo pro digitální sondy
 • testo 150 TC4: Čtyři konektory pro termočlánky pro použití v extrémních podmínkách
 • testo 150 DIN2: Dva miniDIN konektory pro standardní sondy pro použití komplexní řady sond Testo
 • testo 150 T1: Interní teplotní NTC senzor pro monitorování teploty

Komunikační moduly

testo Saveris Pharma WLAN

Komunikační moduly umožňují použití různých komunikačních technologií s moduly záznamníku dat testo 150:

 • Stávající infrastruktura (WLAN nebo LAN / Ethernet)
 • Dálková rádiová technologie testo UltraRange

I po uvedení do provozu lze komunikační i záznamníkové moduly flexibilně vzájemně propojit a měnit.

 

báze

testo Saveris Pharma Base station
 • Srdce systému monitorování prostředí testo Saveris pro farmacii
 • Funkce testo UltraRange prostřednictvím přídavného komunikačního modulu
 • Správa a analýza naměřených hodnot až 3 000 kanálů
 • Alarmy splňující GxP v případě překročení mezních hodnot nebo kritických systémových událostí prostřednictvím integrované LED nebo připojeného poskytovatele alarmů (přes relé)
 • Integrovaná nouzová baterie pro nejvyšší zabezpečení dat v případě výpadku proudu nebo jiných poruch systému

Gateway a technologie testo UltraRange

testo Saveris Pharma Gateway

Gateway

Podpora přístupového bodu a přenosu pro komunikaci prostřednictvím nezávislé rádiové sítě testo UltraRange se šifrovanými proprietárními signály.

Rádiová technologie testo UltraRange

 • Vyvinuto pro použití v budovách
 • Vynikající dosah a síla signálu
 • Podle přání zákazníka jsou připojené komponenty bezdrátově aktualizovány
 

 

Analogový propojovací člen

testo Saveris Pharma analog coupler
 • Pro hladkou integraci dalších měřených veličin (např. diferenční tlak)
 • Přípojka 4 - 20 mA přes modul záznamníku dat testo 150 TUC4
 • Standardizované rozhraní pro snadnou integraci

testo Saveris Pharma probes

Digitální a analogové teplotní a vlhkostní sondy pro velmi přesné měření veličin relevantních pro GxP v regulovaném prostředí.

 • Rozsah měření od -200 do +1300 °C pro téměř jakýkoliv možný scénář v profarmaceutickém sektoru
 • Výměna sondy během několika sekund bez přerušení dokumentace
 • Snadná manipulace a instalace
 • Efektivní monitorování systému s digitálními dveřními kontakty

Převodník pro vlhkost a diferenční tlak

testo Saveris Pharma measurement transmitter
 • Integrace dalších měřených fyzikálních veličin (např. vlhkost nebo diferenční tlak) do systému testo Saveris pro farmacii
 • Ideální řešení pro nejvyšší přesnost a pro speciální aplikace (vysoká vlhkost, stopová vlhkost atd.) u stlačeného vzduchu, odvlhčovačů a klimatizací nebo pro použití v čistých prostorech

Software a kokpit

testo Saveris Pharma software

Software testo Saveris pro farmacii je k dispozici ve dvou různých verzích:

PRO software: Pro automatizované a nepřetržité monitorování prostředí oblastí různých lokalit, které podléhají méně přísným předpisům

GxP software: Validovatelná verze s auditní stopou, elektronickými podpisy a uživatelskými úrovněmi s různými uživatelskými právy (v souladu s 21 CFR part 11)


Kromě toho je k dispozici kokpit testo Saveris pro farmacii:

 • Webové intuitivní uživatelské rozhraní
 • Identifikujte a potvrzujte alarmy kdykoliv, nezávisle na místě a z jakéhokoliv koncového zařízení (chytrý telefon, tablet, PC)
 • Přístup k datům nezávislý na platformě
 • Integrace jednotlivých plánů podlaží pro snadnou a rychlou lokalizaci míst měření a alarmů
 

Rôzne spôsoby použitia v Life Science sektore

Hladké procesy a pohodlná dokumentace

testo Saveris pro farmacii se používá v lékařských, biotechnických, chemických a profarmaceutických laboratořích a čistých prostorech. Naši zákazníci jsou závislí na systému, aby mohli monitorovat důležité veličiny prostředí, udržovat vysoké standardy kvality a zajišťovat sledovatelnost.


testo Saveris pro farmacii ve funkcích výzkumu a vývoje:

 • Spolehlivé, automatické a nepřetržité kontroly a monitorování teploty, vlhkosti a diferenčního tlaku
 • Podpora dodržování různých mezinárodně platných standardů kvality, jako je Good Laboratory Practice (GLP) nebo ČSN EN ISO 17025


testo Saveris pro farmacii se již roky používá v těchto podmínkách prostředí a místnostech:

 • (Výzkumné) laboratoře
 • Čisté prostory
 • Zařízení pro zvířata
 • Skleníky
 • Komory pro zkoušku stability
 • Biobanky
 • Krevní a tkáňové banky
 • Kromě toho systém monitoruje teplotu a vlhkost zařízení:
 • Chladniček, mrazniček, ultra-mrazniček, při aplikacích kapalného dusíku
 • Dalšího laboratorního vybavení, jako jsou vodní lázně
testo Saveris Pharma Laboratory

Bezpečná výroba citlivých profarmak

Jednou z nejdůležitějších aplikací testo Saveris pro farmacii je monitorování a dokumentace podmínek prostředí při výrobě léčiv, léků, aktivních farmaceutických látek, bioprofarmak, vzorků tkání nebo léčivých přípravků.

Ve výrobě testo Saveris pro farmacii poskytuje:

 • Centrální a nepřerušovanou dokumentaci naměřených dat
 • Komplexní správu alarmů pro rychlou reakci v případě překročení mezní hodnoty nebo jiných kritických odchylek systému
 • Celostní řešení zahrnující senzory, software a komplexní služby GxP pro čisté prostory, výrobu, aseptické plnění, balení, mezisklad a konečné skladování aktivních farmaceutických látek, pomocných látek a hotových výrobků


Validovatelný systém monitorování prostředí odpovídá principu ERES (elektronické záznamy, elektronické podpisy), a je tedy v souladu s požadavky 21 CFR part 11 pro automatizované systémy.

 
testo Saveris Pharma Production

Větší bezpečnost při skladování a přepravě

Známí zákazníci po celém světě jsou závislí na testo Saveris pro farmacii nejen ve výrobě - systém nachází uplatnění také v připojených logistických centrech, aby pomáhal splňovat mezinárodní standardy.

Naši zákazníci jsou nadšeni, že společnost Testo poskytuje nejen systém pro logistické aplikace, ale také je plně podporuje při kalibraci, mapování, kvalifikaci a validaci v následujících oblastech použití:

 • Sklady a distribuční centra
 • Příjem zboží
 • Velkoprostorové sklady
 • Chlazené místnosti
 • Chladničky, mrazničky, ultra hluboko mrazicí zařízení, aplikace kapalného dusíku
 
testo Saveris Pharma Logistics

Jistota pro nemocnice a specializované lékárny

testo Saveris pro farmacii se používá ve zdravotnictví k ochraně bezpečnosti pacientů a ke snížení rizika ztráty produktu a porušení předpisů prostřednictvím nepřerušené dokumentace v souladu s předpisy.

 • Na operačních sálech a ošetřovnách nemocnice pro monitorování léčiv
 • Pro ochranu vzorků v krevních a tkáňových bankách
 • Pro normálních podmínky prostředí v čistých prostorách
 • V interních ambulancích, kde se vyrábí a skladují citlivá léčiva

testo Saveris pro farmacii se používá také ve zdravotnictví k monitorování teploty a vlhkosti v zařízeních:

 • Chladničky, mrazničky, ultra hluboko mrazicí zařízení, aplikace kapalného dusíku
 • Inkubátory
testo Saveris Pharma Healthcare

/b>Jistota, bezpečnost, přesnost: Vaše výhody s testo Saveris pro farmacii

Súlad

Súlad

Zaistite integritu svojich dát a vyhnite sa zbytočným nedostatkom v dokumentácii.

Seamless recording and documentation of all relevant environmental parameters

Transparentnosť testo Saveris

Udržujte si prehľad o všetkých svojich procesoch a reagujte okamžite v prípade upozornenia

Compliant with GxP and 21 CFR Part 11

Efektivita

Efektívnejšie procesy vďaka menšej potrebe školení a vďaka systému, ktorý presne zodpovedá vašim požiadavkám.

Alarms in real time

Spoľahlivosť

Absolvujte audity s dôverou: Vďaka spoľahlivému riešeniu od profesionálneho partnera.

 Nepretržitosť dát je pre nás absolútne kľúčová. Vysoká miera redundancie systému testo Saveris bola jedným z kľúčových faktorov pri výbere spoločnosti Testo a jej riešenia ako dodávateľa

Vedenie výroby jednej z top 10 farmaceutických spoločností

Odborná časť


testo Saveris Pharma temperature monitoring
testo Saveris Pharma temperature monitoring
testo Saveris Pharma temperature monitoring
testo Saveris Pharma temperature monitoringPřejete si osobní konzultaci??