Sonda do zmrazeného tovaru, dĺžka 90 mm

Obj.č  0613 1052

Sonda do zmrazeného tovaru, dĺžka 90 mm