Testo celosvetovo

Spoločnosť celosvetovo

Spoločnosť Testo celosvetovo

Testo SE & Co. KGaA je zastúpená 34 dcérskymi podnikmi a viac ako 80 distribučnými partnermi na všetkých piatich kontinentoch. Celosvetovo má spoločnosť približne 3200 zamestnancov.