Prístroje od spoločnosti Testo : Novinky a akcie

Kampane


Chytré sondy testo a chladiace prístroje

Refrigeration_anwendungsteaser_2000*1500.jpg
Perfektné pre akúkoľvek chladiacu prácu

Elektrické veličiny

Prístroje pre meranie elektrických veličín.
Jednoduchšie a spoľahlivejšie meranie prúdu, napätia a ďalších elektrických veličín s elektrickými meracími prístrojmi.

Nový analyzátor spalín testo 330i

Analyzátor spalín testo 330i
Osvedčená technológia. Revolučná manipulácia.

Nové termokamery

testo-872-thermography-key-visual-wide.jpg
Správny model pre každé použitie.

testo Saveris 2

Sledovanie teploty a vlhkosti
Všetky namerané hodnoty. Všade k dispozícii.

Multifunkčný prístroj testo 480

Multifunkční prístroj testo 480 pre meranie klímatu v súlade s normami
Jeden prístroj na všetko.

Systém záznamníkov Saveris

Temperature monitoring with the testo Saveris data logger system
Easy, secure and efficient measurement data montoring.

testo 420 - Objemový prietokomer

Meranie objemového prietoku
Nižšia hmotnosť. Väčšia presnosť.

Chytré sondy testo

Chytré sondy testo
Chytrým telefónom ovládané, kompaktné a profesionálne meracie prístroje.