testo 105 so sondou do zmrazeného tovaru - testo 105 so sondou do zmrazeného tovaru

Obj.č  0563 1054

testo 105 so sondou do zmrazeného tovaru, držiakom na opasok alebo na stenu a batériami

120,00€
144,00€ vrátane DPH
NTC

Měřicí rozsah

-50 do +275 °C

Přesnost

±0,5 °C (-20 do +100 °C)

±1,0 °C (-50 do -20,1 °C)

±1 % z mv (+100,1 do +275 °C)

Rozlišení

0,1 °C

Hlavní technická data

Rozměry

145 x 38 x 185 (with attached probe)

Provozní teplota

-20 do +70 °C

Třída ochrany

IP65

Přepínač on/off

10 min

Normy

Anglicky 13485

Typ baterie

Knoflíková baterie LR44

Životnost baterie

80 h

Typ displeje

LCD

Rozměr displeje

Velikost displeje jeden řádek

Skladovací teplota

-40 do +70 °C

Váha

139 g

Kontrola teploty pri expedícii a na príjme

Teplota potravín má rozhodujúci vplyv na tvorbu a šírenie baktérií, a tým aj na kvalitu výrobkov a zdravie spotrebiteľov. Pre zaistenie bezpečnosti potravín, je preto nutné sledovať a kontrolovať teplotu potravín a dodržanie kompletného chladiaceho reťazca. Toho je čiastočne dosiahnuté kontrolou teploty pri príjme, preprave a skladovaní tovaru. Pri týchto činnostiach môže pomôcť infračervený a penetračný teplomer.

Úlohou merania teploty pri expedícii a príjme je zabezpečiť, aby bola teplota dodaného tovaru v súlade s (právnymi) požiadavkami a výrobok bolo možné bezpečne používať. Meria sa jak teplota balení, tak aj teplota jadra potravín. Vo väčšine prípadov zadá užívateľ do formulára hodnoty, dátum a čas zdokumentovania pre budúcu sledovateľnosť.

Pre všetky meracie úlohy pri príjme potravinárskeho tovaru vás podporí jednoručný teplomer testo 105 vďaka:

- Výmenným meracím sondám (napr. dlhá meracia špička, sonda s hrotom pre mrazené potraviny)

- Veľkej robustnosti a možnosti čistiť prístroj pod tečúcou vodou (s krytím IP65)

- Dobrej a bezpečnej manipulácii

Regulácia teploty pri skladovaní

Teplota potravín má rozhodujúci vplyv na tvorbu a šírenie baktérií, a tým aj na kvalitu výrobkov a zdravie spotrebiteľov. Pre zaistenie bezpečnosti potravín, je preto nutné sledovať a kontrolovať teplotu potravín a dodržanie kompletného chladiaceho reťazca. Toho je čiastočne dosiahnuté kontrolou teploty pri príjme, preprave a skladovaní tovaru. Pri týchto činnostiach môže pomôcť infračervený a penetračný teplomer.

Úlohou merania teploty pri expedícii a príjme je zabezpečiť, aby bola teplota dodaného tovaru v súlade s (právnymi) požiadavkami a výrobok bolo možné bezpečne používať. Meria sa ako teplota balení, tak aj teplota jadra potravín. Vo väčšine prípadov zadá užívateľ do formulára hodnoty, dátum a čas zdokumentovanie pre budúcu sledovateľnosť.

Pre všetky meracie úlohy pri príjme potravinárskeho tovaru vás podporí jednoručný teplomer testo 105 vďaka:

- Výmenným meracím sondám (napr. dlhá meracia špička, sonda s hrotom pre mrazené potraviny)

- Veľkej robustnosti a možnosti čistiť prístroj pod tečúcou vodou (s krytím IP65)

- Dobrej a bezpečnej manipulácii