testo 312-2 - testo 312-2, presný tlakomer, 40/200 hPa

Obj.č  0632 0313

  • DVGW-tested

  • Switchable measuring ranges with high resolution

  • Alarm indicator for undershooting of freely adjustable limit values

  • Print out of measurement data with the testo fast printer

testo 312-2, presný tlakomer do 40/200 hPa, certifikovaný DVGW, vrátane alarmu, batérie a kalibračného protokolu

Popis výrobku

testo 312-2, meria presne tlak od 0. .. 200 hPa s istotou certifikovanou DVGW podľa TRGI. V meracom rozsahu od 0 do 40 mbar možno merať jemné tlaky s rozlíšením 0,01 mbar.

 

Rozsah dodávky

testo 312-2 precision pressure measuring instrument, including battery and calibration protocol.
Měření tlaku

Měřicí rozsah

-40 do +40 hPa

-200 do +200 hPa

Přesnost

±0,03 hPa (0 do +3 hPa)

±1,5 % z mv (+3 do +40 hPa)

±0,5 hPa (0 do +50 hPa)

±1,5 % z mv (> 50 hPa)

Rozlišení

0,01 hPa (-40 do +40 hPa)

0,1 hPa (-200 do +200 hPa)

Přetížení rel.(nízký tlak)

±1000 hPa

Hlavní technická data

Rozměry

215 x 68 x 47 mm

Provozní teplota

5 do +45 °C

Pouzdro

ABS

Signál alarmu

zvukový; optické

Nizký limit alarmu

-0.04 hPa

Vyšší limit alarmu

100 hPa

Typ baterie

Akumulátor 9 V, 6F22

Typ displeje

LCD

Rozměr displeje

Velikost displeje dva řádky

Skladovací teplota

-20 do +60 °C

Váha

300 g

Meranie tlaku na horáku (tlak trysky, tlak plynu ...)

Kontrola tlaku plynu na horáku patrí pri údržbe domácich vykurovacích systémov medzi štandardné merania. Meria sa tlak pri prietoku plynu a v pokoji. Dynamický tlak, nazývaný tiež tlak na vstupe, sa počíta z tlaku prúdiaceho plynu a statického tlaku plynu. Ak je dynamický tlak mimo povolené rozmedzie približne 18 až 25 mbar nesmie sa kotol nastavovať a nesmie byť uvedený do prevádzky. Ak by bol predsa uvedený do prevádzky, môže horák pracovať nesprávne, môže dochádzať k zášlehom a nakoniec k poruche, čo má za následok vypnutie horáka a tým aj poruchu vykurovacieho systému.