testo 312-3 - testo 312-3, tlakomer do 300/6000 hPa

Obj.č  0632 0314

  • Load and tightness tests of gas pipes

  • Pressure testing of water pipes using air

  • Switchable measuring ranges with high resolution

  • Alarm indicator for undershooting of freely adjustable limit values

testo 312-3, robustný tlakomer do 300/6000 hPa, certifikovaný DVGW, vrátane alarmu, batérie a kalibračného protokolu

Popis výrobku

testo 312-3, univerzálny tlakomer pre predbežné a hlavné skúšky plynovodu a vodovodu do 6 bar. Kompenzáciou teploty sa zmeny tlaku spôsobené teplotnými výkyvmi počas merania vyrovnávajú.

 

Rozsah dodávky

testo 312-3 pressure measuring instrument, including battery and calibration protocol.
Měření tlaku

Měřicí rozsah

-300 do 300 hPa

-6000 do 6000 hPa

Přesnost

±0,5 hPa (0 do +50,0 hPa)

±1,5 % z mv (> 50 hPa)

±4 hPa (0 do +400 hPa)

±2 % z mv (+400 do +2000 hPa)

±4 % z mv (+2000 do +6000 hPa)

Rozlišení

1 hPa (-6000 do +6000 hPa)

0,1 hPa (-300 do +300 hPa)

Přetížení rel.(nízký tlak)

±8000 hPa

Hlavní technická data

Rozměry

215 x 68 x 47 mm

Provozní teplota

+5 do +45 °C

Pouzdro

ABS

Signál alarmu

zvukový; optické

Nizký limit alarmu

-0.04 hPa

Vyšší limit alarmu

100 hPa

Typ baterie

Akumulátor 9 V

Typ displeje

LCD

Rozměr displeje

Velikost displeje dva řádky

Skladovací teplota

-20 do +60 °C

Váha

300 g

Meranie tlaku na horáku

Kontrola tlaku plynu na horáku patrí medzi štandardné merania pri údržbe domácich vykurovacích systémov. Meria sa tlak pri prietoku plynu a v pokoji. Dynamický tlak, nazývaný tiež tlak na vstupe, sa počíta z tlaku prúdiaceho plynu a statického tlaku plynu. Ak je dynamický tlak mimo povolené rozmedzie priblížne 18 až 25 mbar nesmie sa kotol nastavovať a nesmie byť uvedený do prevádzky. Ak by bol predsa uvedený do prevádzky, môže horák pracovať nesprávne, môže dochádzať k zášlehom a nakoniec k poruche, čo má za následok vypnutie horáka a tým aj poruchu vykurovacieho systému.

Tlakové skúšky vodovodného potrubia

Podľa zákonných požiadaviek DIN EN 806-4, DIN 1988 7 a DIN 1610 musí byť pre rozvody pitnej vody a odpadov pred uvedením do prevádzky vykonané skúšky tesnosti a záťažové skúšky vzduchom, inertným plynom alebo vodou. Z hygienických dôvodov je výhodné, keď rozvody zostanú až do uvedenia do prevádzky suché a skúška tesnosti sa vykonáva vzduchom. Vzduch možno tiež odporučiť, aby nedochádzalo ku korózii kovových materiálov. Tlaková skúška sa skladá z dvoch tlakových testov, pričom skúšobný tlak a doba trvania závisí predovšetkým od účelu (záťažová skúška alebo skúška tesnosti). Úniky sa väčšinou prejavia veľmi rýchlo akusticky. Ak je únik ťažké nájsť, používajú sa metódy, používané pre rozvody plynu (striekanie penidla).

Tlakové skúšky plynových rozvodov (skúška tesnosti, záťažová skúška)

Technické pravidlá pre plynové inštalácie (TechnischeRegelfürGasinstallationen, skrátene TRGI) sú záväzné a dôležité predpisy pre inštalatérov. TRGI upravujú, ako sa plynové zariadenia navrhujú, prevádzkujú a udržujú. Týkajú sa všetkých plynových zariadení. Tieto predpisy vytvorilo Nemecké združenie inštalatérov zariadení pre zemný plyn a vodu (DeutscheVerein des Gas-undWasserfaches, DVGW). V súčasnej dobe platí TRGI 2008. To hovorí okrem iného, že plynovody musia byť testované v závislosti na postupe výstavby (fáza výstavby, dokončenie, opravy). Pre tu uvedené aplikácie hrá okrem iného veľkú úlohu:

Záťažová skúška

Pri nej sú pevnosť materiálu a spoje plynovodov testované na odolnosť skôr, než budú zakryté. Pri záťažových testoch je novo položený plynovod bez armatúr a prístrojov natlakovaný na skúšobný tlak 1 bar. Skúšobným médiom je vzduch alebo inertný plyn. Počas trvania testu, najmenej 10 minút, nesmie byť pokles tlaku pozorovateľný.

Skúška tesnosti

Pri tejto skúške sa kontroluje tesnosť vedenia s armatúrami a zariadeniami bez plynu. Pri skúšobnom tlaku 150 mbar (predtým 110 mbar) a trvania testu (v závislosti na objeme systému) najmenej 10 minút nesmie byť tlaková strata rozpoznateľná.

Meranie teploty na radiátoroch

Teplotu vykurovacieho systému, najmä teplotu stúpačky a vracačky, meria a vyhodnocuje remeselník. Teplota stúpačky je definovaná ako teplota teplonosného média (napr. vody), ktoré sa privádza do systému. Teplota tekutiny prúdiacej zo systému, sa nazýva podľa teploty vratnej vody. Aby sa zabránilo stratám v systéme distribúcie tepla a dosiahlo sa lepšej účinnosti, je nutné meranie teploty a stúpačky. Vykonávanie príslušných opatrení, vedúcich z poznatkov o teplote stúpačky a vracačky vedie nakoniec k hydraulickému vyváženiu. Takto je popisovaný spôsob, vďaka ktorému je dodávané presné množstvo tepla v rámci jednej vykurovacej sústavy, pre každý článkový alebo doskový radiátor. Toto sa požaduje v rámci definovaného teplotného spádu vykurovacej sústavy, ktorá je požadovaná pre dosiahnutie žiadúcej teploty v jednotlivých miestnostiach. Neoptimálne prevádzkové podmienky vedú k výraznému nárastu spotreby elektriny a tepelnej energie. Zákon pre úsporu energie v Nemecku z tohto dôvodu predpisuje hydraulické vyváženie pre všetky novo inštalované alebo rekonštruované zariadenia.