testo 312-4 - Diferenčný tlakomer do 200 hPa

Obj.č.   0632 0327

  • Tightness testing and load testing on gas pipes

  • Serviceability testing with air by pressure drop on gas pipes

  • Pressure testing on drinking water and waste water pipes using air

  • Automatic recording of measuring values over several hours

Diferenčný tlakomer do 200 hPa, vrátane batérie

Skladom u dodávateľa

Náklady na dopravu

470,00€
vč. DPH  564,00€

Popis produktu

Pomocou elektronického diferenčného tlakomeru testo 312-4 je možné rýchlo a
spoľahlivo vykonávať meranie nízkych tlakov pri skúškach kľudového a prevádzkového tlaku plynu a presné nastavenie tlaku na tryskách plynových horákov alebo plynových ohriev

 

Rozsah dodávky

testo 312-4 differential pressure measuring instrument, including battery and calibration protocol.
Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

dependent on probe type used

Přesnost

±0,4 °C (-100 do +200 °C)*

±1 °C (Zbývající rozsah)*

Rozlišení

0,01 °C

*Údaje přesnosti platí pouze pro přístroj bez připojené sondy

Difereční tlak (interní senzor)

Měřicí rozsah

0 do 200 hPa

Přesnost

±0,03 hPa (0 do +3 hPa)

±1,5 % z mv (+3,1 do +40 hPa)

±2 hPa nebo ±1 % z celkové hodnoty (41 do +200 hPa)

Rozlišení

0,01 hPa

Měření tlaku (externí sonda)

Měřicí rozsah

0 do 25 bar

Přesnost

±0,6 % z celkové hodnoty (0 do 10 bar)

±0,6 % z celkové hodnoty (>10 do 25 bar)

Rozlišení

10 hPa

Hlavní technická data

Rozměry

219 x 68 x 50 mm

Rozhraní tiskárny

Infračervené rozhraní

Přenost dat

RS232

PC software

Easyheat

Pamět

25 000 měření hodnot

Váha

600 g

Příslušenství

Kabel RS232.

Obj.č.: 0409 0178

68,00€
vč. DPH  81,60€
Connection cable

Obj.č.: 0430 0143

53,00€
vč. DPH  63,60€
17,00€
vč. DPH  20,40€
TopSafe (ochranné pouzdro).

Obj.č.: 0516 0446

61,00€
vč. DPH  73,20€
84,00€
vč. DPH  100,80€
18,00€
vč. DPH  21,60€
230,00€
vč. DPH  276,00€
27,00€
vč. DPH  32,40€
107,00€
vč. DPH  128,40€
31,00€
vč. DPH  37,20€
32,00€
vč. DPH  38,40€
70,00€
vč. DPH  84,00€
46,00€
vč. DPH  55,20€
46,00€
vč. DPH  55,20€
Souprava hadic pro testo 312-4.

Obj.č.: 0554 3172

107,00€
vč. DPH  128,40€
65,00€
vč. DPH  78,00€

Meranie tlaku na horáku

Kontrola tlaku plynu na horáku patrí medzi štandardné merania pri údržbe domácich vykurovacích systémov. Meria sa tlak pri prietoku plynu a v pokoji. Dynamický tlak, nazývaný tiež tlak na vstupe, sa počíta z tlaku prúdiaceho plynu a statického tlaku plynu. Ak je dynamický tlak mimo povolené rozmedzie priblížne 18 až 25 mbar nesmie sa kotol nastavovať a nesmie byť uvedený do prevádzky. Ak by bol predsa uvedený do prevádzky, môže horák pracovať nesprávne, môže dochádzať k zášlehom a nakoniec k poruche, čo má za následok vypnutie horáka a tým aj poruchu vykurovacieho systému.

Tlakové skúšky plynových rozvodov (záťažový test)

Technické pravidlá pre plynové inštalácie (skrátene TRGI) sú záväzné a dôležité predpisy pre inštalatérov. TRGI upravujú, ako sa plynové zariadenia navrhujú, prevádzkujú a udržujú. Týkajú sa všetkých plynových zariadení. Tieto predpisy vytvorilo Nemecké združenie inštalatérov zariadení pre zemný plyn a vodu (DeutscheVerein des Gas-undWasserfaches, DVGW). V súčasnej dobe platí TRGI 2008. To hovorí okrem iného, že plynovody musia byť testované v závislosti na postupe výstavby (fáza výstavby, dokončenie, opravy). Pre tu uvedené aplikácie hrá okrem iného veľkú úlohu záťažová skúška: pri nej sa kontroluje pevnosť materiálu a spojov plynovodu a vykonáva sa skôr, než sa plynovod omietne alebo zakryje. Pri záťažových testoch je novo položený plynovod bez armatúr a prístrojov natlakovaný na skúšobný tlak 1 bar. Skúšobným médiom je vzduch alebo inertný plyn. Počas trvania testu, najmenej 10 minút, nesmie byť pokles tlaku pozorovateľný.

Tlakové skúšky vodovodného potrubia

Podľa zákonných požiadaviek DIN EN 806-4, DIN 1988 7 a DIN 1610 musí byť pre rozvody pitnej vody a odpadov pred uvedením do prevádzky vykonané skúšky tesnosti a záťažové skúšky vzduchom, inertným plynom alebo vodou. Z hygienických dôvodov je výhodné, keď rozvody zostanú až do uvedenia do prevádzky suché a skúška tesnosti sa vykonáva vzduchom. Vzduch možno tiež odporučiť, aby nedochádzalo ku korózii kovových materiálov. Tlaková skúška sa skladá z dvoch tlakových testov, pričom skúšobný tlak a doba trvania závisí predovšetkým od účelu (záťažová skúška alebo skúška tesnosti). Úniky sa väčšinou prejavia veľmi rýchlo akusticky. Ak je únik ťažké nájsť, používajú sa metódy, používané pre rozvody plynu (striekanie penidla).

Tlakové skúšky plynových rozvodov (skúška tesnosti, záťažová skúška)

Technické pravidlá pre plynové inštalácie (TechnischeRegelfürGasinstallationen, skrátene TRGI) sú záväzné a dôležité predpisy pre inštalatérov. TRGI upravujú, ako sa plynové zariadenia navrhujú, prevádzkujú a udržujú. Týkajú sa všetkých plynových zariadení. Tieto predpisy vytvorilo Nemecké združenie inštalatérov zariadení pre zemný plyn a vodu (DeutscheVerein des Gas-undWasserfaches, DVGW). V súčasnej dobe platí TRGI 2008. To hovorí okrem iného, že plynovody musia byť testované v závislosti na postupe výstavby (fáza výstavby, dokončenie, opravy). Pre tu uvedené aplikácie hrá okrem iného veľkú úlohu:

Záťažová skúška

Pri nej sú pevnosť materiálu a spoje plynovodov testované na odolnosť skôr, než budú zakryté. Pri záťažových testoch je novo položený plynovod bez armatúr a prístrojov natlakovaný na skúšobný tlak 1 bar. Skúšobným médiom je vzduch alebo inertný plyn. Počas trvania testu, najmenej 10 minút, nesmie byť pokles tlaku pozorovateľný.

Skúška tesnosti

Pri tejto skúške sa kontroluje tesnosť vedenia s armatúrami a zariadeniami bez plynu. Pri skúšobnom tlaku 150 mbar (predtým 110 mbar) a trvania testu (v závislosti na objeme systému) najmenej 10 minút nesmie byť tlaková strata rozpoznateľná.

Meranie teploty na radiátoroch

Teplotu vykurovacieho systému, najmä teplotu stúpačky a vracačky, meria a vyhodnocuje remeselník. Teplota stúpačky je definovaná ako teplota teplonosného média (napr. vody), ktoré sa privádza do systému. Teplota tekutiny prúdiacej zo systému, sa nazýva podľa teploty vratnej vody. Aby sa zabránilo stratám v systéme distribúcie tepla a dosiahlo sa lepšej účinnosti, je nutné meranie teploty a stúpačky. Vykonávanie príslušných opatrení, vedúcich z poznatkov o teplote stúpačky a vracačky vedie nakoniec k hydraulickému vyváženiu. Takto je popisovaný spôsob, vďaka ktorému je dodávané presné množstvo tepla v rámci jednej vykurovacej sústavy, pre každý článkový alebo doskový radiátor. Toto sa požaduje v rámci definovaného teplotného spádu vykurovacej sústavy, ktorá je požadovaná pre dosiahnutie žiadúcej teploty v jednotlivých miestnostiach. Neoptimálne prevádzkové podmienky vedú k výraznému nárastu spotreby elektriny a tepelnej energie. Zákon pre úsporu energie v Nemecku z tohto dôvodu predpisuje hydraulické vyváženie pre všetky novo inštalované alebo rekonštruované zariadenia.

Jednoduchá skúška poklesu tlaku pri údržbe plynových rozvodov

Inštalácia plynu, vykonaná v súlade s právnymi predpismi Nemeckého združenia inštalatérov zariadení pre zemný plyn a vodu (DeutscheVerein des Gas-undWasserfaches, DVGW) a medzinárodnými Technickými predpismi pre plynové inštalácie (TechnischeRegelfürGasinstallationen, TRGI), je základom pre správnu funkciu a trvanlivosť. Prevádzku plynového zariadenia môžu ale ovplyvniť prevádzkové podmienky alebo iné obmedzenia z hľadiska bezpečnosti plynových zariadení. Technické vybavenie, ktoré je v každodennej prevádzke, ovplyvňuje opotrebovanie a znečistenie. Tieto, bezpečnosť ovplyvňujúce zmeny, dokáže rozpoznať, vyhodnotiť a opraviť iba odborník. Skúška tesnosti (nazývaná tiež test použiteľnosti alebo merania presakovania) môže byť vykonaná pomocou tlakomeru a metodiky poklesu tlaku (nie je kompatibilný DVGW).

V prípade testu použiteľnosti alebo merania priesaku pri plynovom potrubí sa meria za prevádzkových podmienok / prevádzkového tlaku (nepoužíva sa zvýšený skúšobný tlak). Merací prístroj pri tejto skúške vypočíta, či plyn z potrubia uniká a v akom množstve.

Prospekty k produktom

Software

  • Testo easyheat  (v2.12 SP5, text/x-html, 1 KB) Pokud již máte program Easyheat nainstalovaný, vaše verze se updatuje na. Update je možné provést pro všechny verze testo easyheat. Tuto verzi je možné použít také jako demo verzi pro zákazníky, kteří