testo 320 set - flue gas analysis set for heating engineers

Obj.č.   0563 3220 75

 • Self-explanatory menu guidance with standardized measuring procedures for quick, easy handling

 • Sensors can be changed, integrated system for monitoring the sensor functions

 • Easy to operate thanks to single-hose connection

 • TÜV-tested according to EN 50379, Part 1-3 and to 1st German Federal Immission Control Ordinance (BImSchV), Part 1-2

The ideal equipment for heating engineers: with this testo 320 flue gas analysis set, you can carry out your measuring tasks on heating systems quickly and efficiently. Use the flue gas analyzer to measure flue gas, draught, pressure, ambient CO and CO2, differential temperature and also detect gas leaks. In the set you also get practical accessories to help you with your work.

Skladom u dodávateľa

Náklady na dopravu

1 672,00€
vč. DPH  2 006,40€

Popis produktu

Heating engineers will find the testo 320 flue gas analyzer a reliable tool for performing measuring tasks on heating systems: e.g. for sorting out malfunctions and emergencies, for monitoring statutory limit values or for everyday routine tasks involved in servicing heating systems. This high-efficiency flue gas analyzer (in the complete package with flue gas probe) can undertake the measurement of flue gas, draught, pressure, ambient CO and CO2, differential temperature and carry out gas leak detection. In the set you also get practical accessories to make your work easier.

Standardized menu structures, which are stored in the flue gas analyzer specific to the country concerned, make for easy operation. Readings are easy to read off on the high-resolution colour display, even when the light is poor. Up to 500 measurement protocols can be saved in the flue gas analyzer.

Quality that you can depend on: the testo 320 flue gas analyzer is TÜV-tested according to EN 50379, Part 1-3 and to 1st German Federal Immission Control Ordinance (BImSchV), Part 1-2 (with integrated, H2-compensated CO cell also Part 3). When you purchase the flue gas analyzer, you get a 2-year warranty (for the instrument, probe, O2/CO sensor).

testo 320 flue gas analysis set: high-efficiency instrument, practical accessories

 • Ready to start measuring flue gas on heating systems: the testo 320 flue gas analyzer is equipped with two sensors – an O2 and a CO sensor. In this flue gas analysis set, the CO-sensor is H2-compensated. The instrument therefore offers a CO measuring range of up to 8,000 ppm (instead of 4,000 ppm without H2-compensation) and complies with the statutory provisions of the German Federal Immission Control Ordinance (BImSchV). For flue gas measurement, you need a compact or modular flue gas probe. A compact flue gas probe is included in the set. A temperature probe is integrated into the probe. Al relevant flue gas measurement parameters can therefore be calculated: CO2 value, efficiency and flue gas loss. The flue gas analyzer can also be used for flue draught measurements or pressure measurements
 • Changing probes is easy: the probes can be changed manually. This means that you can order other optional probes specifically required for your flue gas analysis (e.g. multi-hole probe, dual wall clearance probe, flexible flue gas probe)
 • Single-hose connection: just one hand movement is needed to securely connect all channels for the flue gas measurement via the probe coupling (gas paths, draught, temperature probe integrated in the flue gas probe)
 • Measurement data management: it is possible to export the measurement protocols in Excel optionally via mini-USB. Further options for managing the measurement data are offered by the PC software easyheat (optional) and the free app TestoDroid for android smartphones and tablets
 • Long service life thanks to the long-life Li-ion rechargeable battery
 • Built-in magnets enable the flue gas analyzer to be attached to the burner/boiler quickly and easily
 • Integrated condensate trap: easy to empty
 • Advantage of owning the set: in the set you get the flue gas analyzer with compact flue gas probe, combustion air probe with cone, USB mains unit (with USB cable), testo fast printer (with infrared interface) and instrument case

Fields of application for the testo 320 flue gas analysis set

 • Flue gas measurement (combustion air temperature, flue gas temperature, O2, CO and CO2 concentration, flue gas loss, gas/air ratio, efficiency)
 • Draught measurement
 • Gas flow and gas resting pressure (with optional pressure connection set)
 • 4 Pa measurement (with optional fine pressure probe)
 • Gas leak detection (with optional probe: CH4 and C3H8)
 • Ambient CO and CO2 measurement (with optional probe)
 • Differential temperature measurement to determine the spread between flow and return (with optional differential temperature set)

 

Rozsah dodávky

- testo 320 flue gas analyzer with O2 and H2-compensated CO sensor including replaceable Li-ion rechargeable battery (0632 3220)
- Compact flue gas probe: length 300 mm, Ø 6 mm (0600 9741)
- Combustion air probe with cone: length 190 mm (0600 9787)
- USB mains unit with USB cable (0554 1105)
- testo fast printer IRDA with wireless infrared interface for printing out data at the measuring location (0554 0549)
- System case (0516 3300)   
Hlavní technická data

Váha

573 g

Rozměry

240 x 85 x 65 mm

Provozní teplota

-5 do +45 °C

Rozměr displeje

Velikost displeje 240 x 320 mm

Funkce zobrazení

grafický barevný displej

Napájecí zdroj

akumulátor: 3,7 V/2400 mAh; síťový zdroj: 6 V/1.2 A

Plná paměť

500 naměřených hodnot

Skladovací teplota

-20 do +50 °C

Měření CO (H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 8000 ppm

Přesnost

±10 ppm nebo ±10 % z mv (0 do 200 ppm)

±20 ppm nebo ±5 % z mv (201 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 8000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

< 40 s

Měření CO low (H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 500 ppm

Přesnost

±2 ppm (0 do 39 ppm)

±5 % z mv (40 do 500 ppm)

Rozlišení

1,0 ppm

Doba odezvy

< 40 s

Měření komínového tahu

Měřicí rozsah

-9,99 do +40 hPa

Přesnost

±0,02 hPa nebo ±5 hPa (-0,50 do +0,60 hPa)

0,03 do +1 hPa

±1,5 % z mv (+3,01 do +40,00 hPa)

Rozlišení

0,01 hPa s možností jemného tahu 0,001 hPa

Teplota

Měřicí rozsah

-40 do +1200 °C

Přesnost

±0,5 °C (0 do +100,0 °C)

±0,5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0,1 °C (-40 do +999,9 °C)

1 °C (> +1000 °C)

Určení stupně účinnosti (Eta)

Měřicí rozsah

0 do 120 %

Přesnost

0,1 %

Spalinové ztráty

Měřicí rozsah

0 do 99,9 %

Rozlišení

0,1 %

C02 měření ( vypočítáno z 02)

Měřicí rozsah

0 do CO₂ max (oblast zobrazení)

Přesnost

±0,2 vol.%

Rozlišení

0,1 vol.%

Měření tlaku

Měřicí rozsah

0 do +300 hPa

Přesnost

±0,5 hPa (0,0 do 50,0 hPa)

±1 % z mv (50,1 do 100,0 hPa)

±1,5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0,1 hPa s možností jemného tahu 0,01 hPa

Měření CO (bez H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 4000 ppm

Přesnost

±20 ppm (0 do 400 ppm)

±5 % z mv (401 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 4000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Měření CO okolí

Měřicí rozsah

0 do 500 ppm

Přesnost

±5 ppm (0 do 100 ppm)

±5 % z mv (> 100 ppm)

Rozlišení

1 ppm

pomocí sondy CO 0632 3331

Měření C₂ okolí

Měřicí rozsah

0 do 1 vol.%

0 do 10000 ppm

Přesnost

±75 ppm nebo ±3 % z mv (0 do 5000 ppm)

±150 ppm nebo ±5 % z mv (5001 do 10000 ppm)

pomocí sondy CO₂ v okolí 0632 1240

Měření úniku hořlavých plynů

Měřicí rozsah

0 do 10000 ppm CH₄ / C₃H₈; oblast zobrazení

Přesnost

signál optický (LED) akustický přes bzučák

Doba odezvy

< 2 s

pomocí sondy pro vyhledávání netěsností 0632 3330

Sondy

28,00€
vč. DPH  33,60€
110,00€
vč. DPH  132,00€
24,00€
vč. DPH  28,80€
164,00€
vč. DPH  196,80€
179,00€
vč. DPH  214,80€
255,00€
vč. DPH  306,00€
260,00€
vč. DPH  312,00€
253,00€
vč. DPH  303,60€
261,00€
vč. DPH  313,20€
168,00€
vč. DPH  201,60€
261,00€
vč. DPH  313,20€

Spalovací vzduch / teplota

109,00€
vč. DPH  130,80€
109,00€
vč. DPH  130,80€

Teplotní sondy

Connection cable

Obj.č.: 0430 0143

53,00€
vč. DPH  63,60€
57,00€
vč. DPH  68,40€

Příslušenství pro měřicí

Senzor COlow (0...300 ppm).

Obj.č.: 0393 0103

340,00€
vč. DPH  408,00€
84,00€
vč. DPH  100,80€
28,00€
vč. DPH  33,60€
107,00€
vč. DPH  128,40€
230,00€
vč. DPH  276,00€
27,00€
vč. DPH  32,40€
40,00€
vč. DPH  48,00€
24,00€
vč. DPH  28,80€

Meranie CO okolia horákov

Oxid uhoľnatý (CO) je jedovatý plyn, bez farby, chuti a zápachu. Vzniká pri nedokonalom spaľovaní uhlíkatých palív (TO, zemný plyn, tuhé palivá, atď). CO prechádza cez pľúca do krvného obehu, kde sa prednostne viaže na hemoglobín a tým brzdí transport kyslíka v krvi, čo vedie k smrti udusením. Preto je nutné okolo kotlov vykonávať pravidelné sledovanie koncentrácie CO.

Meranie parametrov spalín horáka (CO, O2, teplota, ...)

Meranie emisií vykurovacieho systému slúži na stanovenie emisií znečisťujúcich látok v spalinách (napr. oxidu uhoľnatého CO) a horúcimi spalinami stratenej tepelnej energie. V niektorých krajinách je meranie spalín predpísané zo zákona. To má dva hlavné ciele:

1. čo najmenšie zaťaženie atmosféry znečisťujúcimi látkami, a

2. čo najefektívnejšie využitie energie

Nesmie byť prekročené predpísané množstvo znečisťujúcich látok v jednotke objemu spalín a energetická strata.

Oficiálne meranie sa vykonáva v normálnej prevádzke (tj. v zaťažení, v ktorom zariadenie bežne pracuje). Pomocou lambda sondy (jedno - alebo viacotvorová sonda) sa vykonáva meranie v jadre (v strede prierezu potrubia, nie na okraji) prepojovacieho potrubia medzi kotlom a komínom / dymovodom. Namerané hodnoty je možné v analyzátore spalín uložiť a buď vytlačiť, alebo neskôr preniesť do PC.

Meranie vykonáva technik pri uvádzaní do prevádzky, prípadne po štyroch týždňoch kominár pri pravidelnej kontrole.

Meranie tlaku na horáku (tlak trysky, dynamický tlak plynu ...)

Kontrola tlaku plynu na horáku patrí pri údržbe domácich vykurovacích systémov medzi štandardné merania. Meria sa tlak pri prietoku plynu a v pokoji. Dynamický tlak, nazývaný tiež tlak na vstupe, sa počíta z tlaku prúdiaceho plynu a statického tlaku plynu. Ak je dynamický tlak mimo povolené rozmedzie približne 18 až 25 mbar nesmie sa kotol nastavovať a nesmie byť uvedený do prevádzky. Ak by bol predsa uvedený do prevádzky, môže horák pracovať nesprávne, môže dochádzať k zášlehom a nakoniec k poruche, čo má za následok vypnutie horáka a tým aj poruchu vykurovacieho systému.

Meranie teploty na radiátoroch

Teplotu vykurovacieho systému, najmä teplotu stúpačky a vracačky, meria a vyhodnocuje remeselník. Teplota stúpačky je definovaná ako teplota teplonosného média (napr. vody), ktoré sa privádza do systému. Teplota tekutiny prúdiacej zo systému sa nazýva podľa teploty vratnej vody. Aby sa zabránilo stratám v systéme distribúcie tepla a dosiahlo sa lepšej účinnosti, je nutné meranie teploty a stúpačky. Vykonávanie príslušných opatrení, vedúcich z poznatkov o teplote stúpačky a vracačky vedie nakoniec k hydraulickému vyváženiu. Takto je popisovaný spôsob, vďaka ktorému je dodávané presné množstvo tepla v rámci jednej vykurovacej sústavy, pre každý článkový alebo doskový radiátor. Toto sa požaduje v rámci definovaného teplotného spádu vykurovacej sústavy, ktorá je požadovaná pre dosiahnutie žiadúcej teploty v jednotlivých miestnostiach.

Neoptimálne prevádzkové podmienky vedú k výraznému nárastu spotreby elektriny a tepelnej energie.

Prospekty k produktom

Návody k obsluhe

Software