testo 320 - analyzátor spalin

Obj.č.   0632 3220

 • Niekoľko aplikácií v jednom prístroji: meranie spalín, meranie komínového ťahu, meranie tlaku, detekcia plynu (CH4, C3H8), meranie CO okolia, meranie diferenčnej teploty

 • Integrované senzory kyslíka (O2) a oxidu uhoľnatého (CO), dopočet oxidu uhličitého (CO2), teplotné sondy, sonda jemného tlaku (pre 4Pa test) a mnoho ďalších sond a čidiel voliteľne k dispozícii

 • Stabilný, veľmi kvalitné prevedenie, farebný grafický displej s vysokým rozlíšením, intuitívna navigácia v menu

 • Pamäť pre uloženie nameraných hodnôt, vyhodnotenie v databázovom softvéri

Meranie parametrov spalín kotlov, teploty na radiátoroch, meranie CO okolia a tlaku na horáku: s analyzátorom spalín testo 320 máte prehľad o všetkých dôležitých hodnotách týkajúcich sa vykurovacieho zariadenia s iba jediným meracím prístrojom.

Skladom u dodávateľa

Náklady na dopravu

759,00€
vč. DPH  910,80€

Popis produktu

Analyzátor spalín testo 320 je spoľahlivý sprievodca pre všetkých, ktorí inštalujú, kontrolujú a udržiavajú kotly a ostatné teplené zariadenia: profesionálny multivalent umožňuje všetky rozhodujúce merania iba jediným prístrojom. So svojim veľmi kvalitným, stabilným prevedením obstojí analyzátor spalín testo 320 pri všetkých požiadavkách z praxe. Navyše sa úplne ľahko sa obsluhuje.

Nekomplikované, intuitívne menu, ktoré sú špecifické podľa krajín, bezpečne navigujú meraním. Všetky výsledky merania sa graficky znázorňujú na farebnom displeji s vysokým rozlíšením a možno ich aj pri zlých podmienkach viditeľnosti dobre odčítať. Analyzátor spalín ukladá až 500 výsledkov meraní.

Okrem toho má analyzátor spalín testo 320 certifikát TÜV podľa EN 50379 1-3 a podľa 1. BImSchV, a viac než vhodný pre merania podľa normy TPG 704 01.

K vybaveniu analyzátora spalín testo 320

Analyzátor spalín je vybavený dvoma senzormi pre O2 a CO (kyslík a oxid uhoľnatý) a tiež teplotným čidlom integrovaným do odberovej sondy pre priame meranie teploty.

Merací prístroj z týchto priamo meraných veličín ďalej vypočíta všetky dôležité veličiny spalín ako je hodnota CO2    (oxid uhličitý), účinnosť a komínová strata (qA). Okrem toho je možné priame meranie komínového ťahu (Pa, hPa) a meranie tlaku (mbar, hPa).

Voliteľne je možné merať paralelne s meraním spalín tiež hodnoty tlaku plynu pomocou sondy jemného tlaku alebo možno vykonávať meranie komínového ťahu. Nízkotlaková sonda ďalej slúži pre 4 Pa test doplnená o špeciálne kapilárne hadičky. Ďalej sú Vám k dispozícii ešte ďalšie voliteľné sondy, ktoré vyhovujú Vašim aplikáciám a môžete si ich priobjednať (napríklad viacotvorová sonda, štrbinová sonda, pružná sonda, sonda pre detekciu úniku plynu (metánu -CH4, ako najväčšej zložky zemného plynu a propánu - C3H8).

Analyzátorom spalín testo 320 je možné merať nielen na plynných palivách ako je zemný plyn a propán, ale aj na ostatných olejových aj pevných palivách ako sú pelety, brikety, drevo a uhlie a to vďaka možnosti použitia senzora CO s vyšším rozsahom (0 - 8000ppm) a H2 kompenzáciu.

Oblasti použitia pre analyzátor spalín testo 320

Je možné s jediným prístrojom vykonávať hneď niekoľko aplikácií:
 • Meranie spalín
 • Meranie komínového ťahu
 • 4 Pa test
 • Tlak prietoku plynu a statický tlak plynu
 • Vyhľadávanie netesností
 • Meranie CO okolia
 • Meranie CO2 v okolí
 • Meranie diferenčnej teploty
Aby ste mali prehľad o okolí kotla, radiátorov a horáka.

 

Rozsah dodávky

Obsah dodávky:
Analyzátor spalín testo 320 vrátane senzorov O2 / CO bez kompenzácie H2 s teplotným čidlom, veľmi kvalitný transportný kufor.
Hlavní technická data

Váha

573 g

Rozměry

240 x 85 x 65 mm

Provozní teplota

-5 do +45 °C

Rozměr displeje

Velikost displeje 240 x 320 mm

Funkce zobrazení

grafický barevný displej

Napájecí zdroj

akumulátor: 3,7 V/2400 mAh; síťový zdroj: 6 V/1.2 A

Plná paměť

500 naměřených hodnot

Skladovací teplota

-20 do +50 °C

Měření CO (H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 8000 ppm

Přesnost

±10 ppm nebo ±10 % z mv (0 do 200 ppm)

±20 ppm nebo ±5 % z mv (201 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 8000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

< 40 s

Měření CO low (H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 500 ppm

Přesnost

±2 ppm (0 do 39,9 ppm)

±5 % z mv (40 do 500 ppm)

Rozlišení

0,1 ppm

Doba odezvy

< 40 s

Měření komínového tahu

Měřicí rozsah

-9,99 do +40 hPa

Přesnost

±0,02 hPa nebo ±5 % z mv (-0,50 do +0,60 hPa)

±0,03 hPa (+0,61 do +3,00 hPa)

±1,5 % z mv (+3,01 do +40,00 hPa)

Rozlišení

0,01 hPa s možností jemného tahu 0,001 hPa

Teplota

Měřicí rozsah

-40 do +1200 °C

Přesnost

±0,5 °C (0 do +100,0 °C)

±0,5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0,1 °C (-40 do +999,9 °C)

1 °C (> +1000 °C)

Určení stupně účinnosti (Eta)

Měřicí rozsah

0 do 120 %

Přesnost

0,1 %

Spalinové ztráty

Měřicí rozsah

0 do 99,9 %

Rozlišení

0,1 %

C02 měření ( vypočítáno z 02)

Měřicí rozsah

oblast zobrazení 0 do CO₂ max

Přesnost

±0,2 vol.%

Rozlišení

0,1 vol.%

Měření tlaku

Měřicí rozsah

0 do +300 hPa

Přesnost

±0,5 hPa (0,0 do 50,0 hPa)

±1 % z mv (50,1 do 100,0 hPa)

±1,5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0,1 hPa s možností jemného tahu 0,01 hPa

Měření CO (bez H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 4000 ppm

Přesnost

±20 ppm (0 do 400 ppm)

±5 % z mv (401 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 4000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Měření CO okolí

Měřicí rozsah

0 do 500 ppm

Přesnost

±5 ppm (0 do 100 ppm)

±5 % z mv (> 100 ppm)

Rozlišení

1 ppm

pomocí sondy CO 0632 3331

Měření C₂ okolí

Měřicí rozsah

0 do 1 vol.%

0 do 10000 ppm

Přesnost

±75 ppm nebo ±3 % z mv (0 do 5000 ppm)

±150 ppm nebo ±5 % z mv (5001 do 10000 ppm)

pomocí sondy CO₂ v okolí 0632 1240

Měření úniku hořlavých plynů

Měřicí rozsah

0 do 10000 ppm CH₄ / C₃H₈; oblast zobrazení

Přesnost

signál optický (LED) akustický přes bzučák

Doba odezvy

< 2 s

pomocí sondy pro vyhledávání netěsností 0632 3330

Sondy

28,00€
vč. DPH  33,60€
183,00€
vč. DPH  219,60€
110,00€
vč. DPH  132,00€
24,00€
vč. DPH  28,80€
172,00€
vč. DPH  206,40€
271,00€
vč. DPH  325,20€
377,00€
vč. DPH  452,40€
121,00€
vč. DPH  145,20€
127,00€
vč. DPH  152,40€
164,00€
vč. DPH  196,80€
179,00€
vč. DPH  214,80€
255,00€
vč. DPH  306,00€
260,00€
vč. DPH  312,00€
253,00€
vč. DPH  303,60€
261,00€
vč. DPH  313,20€
168,00€
vč. DPH  201,60€
605,00€
vč. DPH  726,00€
148,00€
vč. DPH  177,60€
261,00€
vč. DPH  313,20€
429,00€
vč. DPH  514,80€
288,00€
vč. DPH  345,60€

Spalovací vzduch / teplota

109,00€
vč. DPH  130,80€
109,00€
vč. DPH  130,80€

Teplotní sondy

Connection cable

Obj.č.: 0430 0143

53,00€
vč. DPH  63,60€
57,00€
vč. DPH  68,40€

Příslušenství pro měřicí

Senzor COlow (0...300 ppm).

Obj.č.: 0393 0103

340,00€
vč. DPH  408,00€
84,00€
vč. DPH  100,80€
28,00€
vč. DPH  33,60€
107,00€
vč. DPH  128,40€
230,00€
vč. DPH  276,00€
27,00€
vč. DPH  32,40€
40,00€
vč. DPH  48,00€
24,00€
vč. DPH  28,80€

Meranie CO okolia horákov

Oxid uhoľnatý (CO) je jedovatý plyn, bez farby, chuti a zápachu. Vzniká pri nedokonalom spaľovaní uhlíkatých palív (TO, zemný plyn, tuhé palivá, atď). CO prechádza cez pľúca do krvného obehu, kde sa prednostne viaže na hemoglobín a tým brzdí transport kyslíka v krvi, čo vedie k smrti udusením. Preto je nutné okolo kotlov vykonávať pravidelné sledovanie koncentrácie CO.

Meranie parametrov spalín horáka (CO, O2, teplota, ...)

Meranie emisií vykurovacieho systému slúži na stanovenie emisií znečisťujúcich látok v spalinách (napr. oxidu uhoľnatého CO) a horúcimi spalinami stratenej tepelnej energie. V niektorých krajinách je meranie spalín predpísané zo zákona. To má dva hlavné ciele:

1. čo najmenšie zaťaženie atmosféry znečisťujúcimi látkami, a

2. čo najefektívnejšie využitie energie

Nesmie byť prekročené predpísané množstvo znečisťujúcich látok v jednotke objemu spalín a energetická strata.

Oficiálne meranie sa vykonáva v normálnej prevádzke (tj. v zaťažení, v ktorom zariadenie bežne pracuje). Pomocou lambda sondy (jedno - alebo viacotvorová sonda) sa vykonáva meranie v jadre (v strede prierezu potrubia, nie na okraji) prepojovacieho potrubia medzi kotlom a komínom / dymovodom. Namerané hodnoty je možné v analyzátore spalín uložiť a buď vytlačiť, alebo neskôr preniesť do PC.

Meranie vykonáva technik pri uvádzaní do prevádzky, prípadne po štyroch týždňoch kominár pri pravidelnej kontrole.

Meranie tlaku na horáku (tlak trysky, dynamický tlak plynu ...)

Kontrola tlaku plynu na horáku patrí pri údržbe domácich vykurovacích systémov medzi štandardné merania. Meria sa tlak pri prietoku plynu a v pokoji. Dynamický tlak, nazývaný tiež tlak na vstupe, sa počíta z tlaku prúdiaceho plynu a statického tlaku plynu. Ak je dynamický tlak mimo povolené rozmedzie približne 18 až 25 mbar nesmie sa kotol nastavovať a nesmie byť uvedený do prevádzky. Ak by bol predsa uvedený do prevádzky, môže horák pracovať nesprávne, môže dochádzať k zášlehom a nakoniec k poruche, čo má za následok vypnutie horáka a tým aj poruchu vykurovacieho systému.

Meranie teploty na radiátoroch

Teplotu vykurovacieho systému, najmä teplotu stúpačky a vracačky, meria a vyhodnocuje remeselník. Teplota stúpačky je definovaná ako teplota teplonosného média (napr. vody), ktoré sa privádza do systému. Teplota tekutiny prúdiacej zo systému sa nazýva podľa teploty vratnej vody. Aby sa zabránilo stratám v systéme distribúcie tepla a dosiahlo sa lepšej účinnosti, je nutné meranie teploty a stúpačky. Vykonávanie príslušných opatrení, vedúcich z poznatkov o teplote stúpačky a vracačky vedie nakoniec k hydraulickému vyváženiu. Takto je popisovaný spôsob, vďaka ktorému je dodávané presné množstvo tepla v rámci jednej vykurovacej sústavy, pre každý článkový alebo doskový radiátor. Toto sa požaduje v rámci definovaného teplotného spádu vykurovacej sústavy, ktorá je požadovaná pre dosiahnutie žiadúcej teploty v jednotlivých miestnostiach.

Neoptimálne prevádzkové podmienky vedú k výraznému nárastu spotreby elektriny a tepelnej energie.

Prospekty k produktom

Návody k obsluhe

Software