testo 324 - prístroj na meranie úniku

Obj.č.   0632 3240

 • Minimálna náročnosť inštalácie a jednoduchá manipulácia vďaka menu merania podľa zákona (napríklad podľa TPG 70401)

 • Veľmi presné výsledky merania v zhode s DVGW

 • Skúška tesnosti u plynovodov podľa TRGI 2008 a TPG 704 01 u plynovodov s kvapalným plynom podľa TRF 2012

 • Veľmi jednoduchá obsluha vďaka automatickému vytvorenie tlaku, rýchle a bezpečné ukladanie dát

Profesionálny prístroj pre inštaláciu a údržbu vodovodov a plynovodov: skúška pevnosti a tesnosti, záťažová skúška, skúška prevádzkyschopnosti, meranie teploty - s prístrojom na meranie množstva úniku testo 324 vykonáte všetky dôležité a zákonom predpísané merania rýchlo a spoľahlivo.

Skladom u dodávateľa

Náklady na dopravu

1 159,00€
vč. DPH  1 390,80€

Popis produktu

Všestranný merací prístroj schválený DVGW, ktorý Vám pomáha pri každodennej práci na všetkých frontách: prístroj na meranie úniku testo 324 je totiž vhodný pre všetky skúšky na plynovodoch a vodovodoch - s prístrojom testo 324 pokryjete všetky dôležité merania, od skúšky pevnosti cez skúšku tesnosti až po skúšku prevádzkyschopnosti.

Využite prístroj na meranie množstva úniku testo 324 pre tieto aplikácie

 • Skúšky tesnosti u plynovodov (skúška tesnosti a skúška pevnosti podľa TPG 70401, TRGI 2008 a DVGW G 5952)
 • Skúška prevádzkyschopnosti podľa TPG 704 01, TRGI 2008 u plynovodov
 • Tlakové skúšky u vodovodov (pitná voda podľa ZVSHK EN 806-4, odpadová voda podľa DIN EN 1610)
 • Skúška tesnosti plynovodov s kvapalným plynom podľa TRF 2012
 • Kontrola regulátorov tlaku plynu
 • Zisťovanie objemu potrubia
 • Ďalšie aplikácie ako meranie teploty pri radiátoroch a meranie tlaku u horákov (tlak na tryskách, tlak prietoku plynu ...)

Úžasná technika, veľmi dobrá obslužnosť

Pri všetkých technických rafinovanostiach je prístroj na meranie úniku testo 324 úplne jednoduchý: o jednoduchú, rýchlu prácu sa stará prípojka pre jednu hadicu, grafický farebný displej s vysokým rozlíšením a menu, v ktorom sú už uložené dôležité skúšky a tie možno ľahko spustiť. Tiež automatické vytvorenie tlaku sa postará o jednoduchú obsluhu.

Voliteľné príslušenstvo je vyvinuté pre profesionálnu každodennú prax: počnúc rýchlotlačiarne pre okamžitú tlač výsledkov merania až po kufor s prístrojmi s plynovou bublinou, na zabránenie vzniku nebezpečnej zmesi plynu a vzduchu.

 

Rozsah dodávky

Obsah dodávky:
Prístroj na meranie množstva úniku testo 3274 vrátane akumulátora a kalibračného protokolu z výroby.
Hlavní technická data

Přetížení

1200 hPa

Váha

1070 g

Rozměry

270 x 90 x 75 mm

Provozní teplota

+5 do +40 °C

Třída ochrany

IP40 příslušenství k EN 60529

Dodatečná patice sondy

2 konektory výrobce Hirschmann pro připojení tlakových sond a teplotního čidla

Plynové přípojky

2 tlakové vsuvky DN 5

DVGW povolení podle 5925

třída přístrojů L do objemu = 200 litrů

Typ displeje

barevný displej, znázornění grafických průběhů

Přenost dat

USB, IRDA, Bluetooth® (volitelně)

Životnost baterie

min. 5 hod. doby měření, možnost síťového provozu

Skladovací teplota

-20 do +50 °C

NTC

Měřicí rozsah

-20 do +100 °C

Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

-40 do +600 °C

Přesnost

±0,5 °C nebo ±0,5 %

Absolutní tlak

Měřicí rozsah

600 do 1150 hPa

Přesnost

±3 hPa

Přetížení

až 1200 hPa

Měření úniku

Měřicí rozsah

0 do 10 l/h

Přesnost

±0,2 l/h nebo ±5 % z mv

Resolution

0,1 l/h

Měření tlaku

Měřicí rozsah

0 do 1000 hPa

Přesnost

±0,5 hPa nebo ±3 % z mv

Měření tlaku (externí sonda)

Měřicí rozsah

0 do 25 bar

Přesnost

±0,6 % Fs (0 do 10 bar)

±0,6 % Fs (> 10 do 25 bar)

Výpočet objemu potrubí

Measuring range

max. 1200 l

Accuracy

±0,2 nebo ±5 (1 do 200 l)

Sondy

Connection cable

Obj.č.: 0430 0143

53,00€
vč. DPH  63,60€
168,00€
vč. DPH  201,60€
Vysokotlaká sonda do 25 bar.

Obj.č.: 0638 1748

299,00€
vč. DPH  358,80€

Sady

Obj.č.: 0563 3240 77

2 299,00€
vč. DPH  2 758,80€

Certifikáty

125,00€
vč. DPH  150,00€

Další příslušenství

Connection cable

Obj.č.: 0430 0143

53,00€
vč. DPH  63,60€
20,00€
vč. DPH  24,00€
47,00€
vč. DPH  56,40€
65,00€
vč. DPH  78,00€
325,00€
vč. DPH  390,00€

Pouzdra

458,00€
vč. DPH  549,60€

Tiskárna a příslušenství

230,00€
vč. DPH  276,00€
27,00€
vč. DPH  32,40€

Zátky, krytky, hadice atd.

31,00€
vč. DPH  37,20€
32,00€
vč. DPH  38,40€
70,00€
vč. DPH  84,00€
46,00€
vč. DPH  55,20€
46,00€
vč. DPH  55,20€

Tlakové skúšky plynových rozvodov (skúška tesnosti, záťažová skúška)

Technické pravidlá pre plynové inštalácie (TechnischeRegelfürGasinstallationen, skrátene TRGI) sú záväzné a dôležité predpisy pre inštalatérov. TRGI upravujú, ako sa plynové zariadenia navrhujú, prevádzkujú a udržujú. Týkajú sa všetkých plynových zariadení. Tieto predpisy vytvorilo Nemecké združenie inštalatérov zariadení pre zemný plyn a vodu (DeutscheVerein des Gas-undWasserfaches, DVGW). V súčasnej dobe platí TRGI 2008. To hovorí, okrem iného, že plynovody musia byť testované v závislosti na postupe výstavby (fáza výstavby, dokončenie, opravy). Pre tu uvedené aplikácie hrá, okrem iného, veľkú úlohu:

Záťažová skúška

Pri nej sú pevnosť materiálu a spoje plynovodov testované na odolnosť skôr, než budú zakryté. Pri záťažových testoch je novo položený plynovod bez armatúr a prístrojov natlakovaný na skúšobný tlak 1 bar. Skúšobným médiom je vzduch alebo inertný plyn. Počas trvania testu, najmenej 10 minút, nesmie byť pokles tlaku pozorovateľný.

Skúška tesnosti

Pri tejto skúške sa kontroluje tesnosť vedenia s armatúrami a zariadeniami bez plynu. Pri skúšobnom tlaku 150 mbar (predtým 110 mbar) a trvania testu (v závislosti na objeme systéme) najmenej 10 minút nesmie byť tlaková strata rozpoznateľná.

Skúška tesnosti plynového potrubia v kotolni

Inštalácia plynu, vykonaná v súlade s právnymi predpismi Nemeckého združenia inštalatérov zariadení pre zemný plyn a vodu (DeutscheVerein des Gas-undWasserfaches, DVGW) a medzinárodnými Technickými predpismi pre plynové inštalácie (TechnischeRegelfürGasinstallationen, TRGI), je základom pre správnu funkciu a trvanlivosť. Na prevádzku plynového zariadenia môžu ale mať vplyv prevádzkové podmienky alebo iné obmedzenia z hľadiska bezpečnosti plynových zariadení. Technické vybavenie, ktoré je v každodennej prevádzke, ovplyvňuje opotrebovanie a znečistenie. Tieto, bezpečnosť ovplyvňujúce zmeny, dokáže rozpoznať, vyhodnotiť a opraviť iba odborník. Skúška tesnosti (nazývaná tiež test použiteľnosti alebo merania presakovania) môže byť vykonaná pomocou tlakomeru a metodiky poklesu tlaku (nie je kompatibilné DVGW).

V prípade testu použiteľnosti alebo merania priesaku pri plynovom potrubí sa meria za prevádzkových podmienok / prevádzkového tlaku (nepoužíva sa zvýšený skúšobný tlak). Merací prístroj pri tejto skúške vypočíta, či plyn z potrubia uniká a v akom množstve.

Meranie tlaku na horáku (tlak trysky, tlak plynu ...)

Kontrola tlaku plynu na horáku patrí pri údržbe domácich vykurovacích systémov medzi štandardné merania. Meria sa tlak pri prietoku plynu a v pokoji. Dynamický tlak, nazývaný tiež tlak na vstupe, sa počíta z tlaku prúdiaceho plynu a statického tlaku plynu. Ak je dynamický tlak mimo povolenej rozmedzie približne 18 až 25 mbar nesmie sa kotol nastavovať a nesmie byť uvedený do prevádzky. Ak by bol predsa uvedený do prevádzky, môže horák pracovať nesprávne, môže dochádzať k zášlehom a nakoniec k poruche, čo má za následok vypnutie horáka a tým aj poruchu vykurovacieho systému.

Meranie teploty na radiátoroch

Teplotu vykurovacieho systému, najmä teplotu stúpačky a vracačky, meria a vyhodnocuje remeselník. Teplota stúpačky je definovaná ako teplota teplonosného média (napr. vody), ktoré sa privádza do systému. Teplota tekutiny prúdiacej zo systému sa nazýva podľa teploty vratnej vody. Aby sa zabránilo stratám v systéme distribúcie tepla a dosiahlo sa lepšej účinnosti, je nutné meranie teploty a stúpačky. Vykonávanie príslušných opatrení, vedúcich z poznatkov o teplote stúpačky a vracačky vedie nakoniec k hydraulickému vyváženiu. Takto je popisovaný spôsob, vďaka ktorému je dodávané presné množstvo tepla v rámci jednej vykurovacej sústavy, pre každý článkový alebo doskový radiátor. Toto sa požaduje v rámci definovaného teplotného spádu vykurovacej sústavy, ktorá je požadovaná pre dosiahnutie žiadúcej teploty v jednotlivých miestnostiach. Neoptimálne prevádzkové podmienky vedú k výraznému nárastu spotreby elektriny a tepelnej energie. Zákon pre úsporu energie v Nemecku z tohto dôvodu predpisuje hydraulické vyváženie pre všetky novo inštalované alebo prebudované zariadenia.

Tlakové skúšky potrubia (vodovodné a kanalizačné)

Podľa zákonných požiadaviek DIN EN 806-4, DIN 1988 7 a DIN 1610 musia byť pre rozvody pitnej vody a odpadov pred uvedením do prevádzky vykonané skúšky tesnosti a záťažové skúšky vzduchom, inertným plynom alebo vodou. Z hygienických dôvodov je výhodné, keď rozvody zostanú až do uvedenia do prevádzky suché a skúška tesnosti sa vykonáva vzduchom. Vzduch možno tiež odporučiť, aby nedochádzalo ku korózii kovových materiálov. Tlaková skúška sa skladá z dvoch tlakových testov, pričom skúšobný tlak a doba trvania závisí predovšetkým od účelu (záťažová skúška alebo skúška tesnosti). Úniky sa väčšinou prejavia veľmi rýchlo akusticky. Ak je únik ťažké nájsť, používajú sa nástroje, používané pre plynovody (striekanie penidla).

Prospekty k produktom

Software