testo 435-1 - multifunkčný merací prístroj

Obj.č.   0560 4351

 • Voliteľne možnosť pripojenia termického anemometru a vrtuľkového anemometru na meranie rýchlosti vzduchu a objemového prietoku vo ventilačnom kanále

 • Kvalita vzduchu: merenie CO2, vlhkosti vzduchu a absolutného tlaku pomocou voliteľnej sondy IAQ

 • Zobrazenie vzdialenosti rosného bodu, hodnôt min., max. a priemernej hodnoty

 • Podsvietený displej

Testo 435 je séria multifunkčných prístrojov na meranie klímy od firmy Testo. Varianta testo 435-1 je základný merací prístroj tejto série. Vykonávate s ním merania, ktoré potrebujete pre nastavenie ventilačných a klimatizačných zariadení a pre posúdenie kvality vzduchu. K tomu máte na výber rozsiahlu ponuku voliteľných sond.

Tento prístroj potrebuje pre prevádzku sondu. Pre ponuku sond kliknite tu.

Kliknite tu pre výber filtru.

Popis produktu

Multifunkčný prístroj na meranie klímy testo 435 je ponúkaný v štyroch variantách. Táto varianta testo 435-1 je základný merací prístroj pre zaregulovanie a kontrolu ventilačných a klimatizačných zariadení a taktiež na posudzovanie kvality vzduchu. K meraniam máte na výber rôzne voliteľné sondy, ktoré môžete k testo 435-1 pripojiť.

Pripojiteľné sondy (voliteľné) pre posudzovanie kvality vzduchu

 • Sonda IAQ (Indoor Air Quality) pre posudzovanie kvality vzduchu meria CO2, teplotu vzduchu, vlhkosť vzduchu a absolutny tlak
 • Sonda CO v okolí na meranie CO v budovách a miestnostiach
 • Guľový teplomer na meranie vyžarovaného tepla
 • Teplotná sonda na meranie teploty vzduchu, teploty jadra a povrchovej teploty

Pripojiteľné sondy (voliteľné) pre zaregulovanie a kontrolu ventilačných a klimatizačných zariadení

 • Termický anemometer na meranie rýchlosti vzduchu a objemového prietoku vo vzduchotechnickom kanále. Ak by ste chceli naviac merať teplotu a vlhkosť vzduchu v kanále, doporučujeme Vám termický anemometer s integrovaným meraním teploty a vlhkosti vzduchu
 • Vrtuľkový anemometer s malým priemerom (Ø 16 mm) na meranie rýchlosti vzduchu a objemového prietoku vo vzduchotechnickom kanále
 • Vrtuľkový anemometer s veľkým priemerom (Ø 100 mm) na meranie objemového prietoku na vzduchotechnických výustkach, v spojení s lievikom testovent 417 takiež na meranie na tanierových ventiloch a ventilačných mriežkach, príp. s usmerňovačom objemového prietoku na meranie na výrivých anemostatoch
 • Teplotná sonda na meranie teploty vzduchu, teploty jadra a povrchovej teploty
 • Sonda absolutného tlaku
Servisný kufor, ktorý je možné priobjednať, Vám ponúkne miesto na prístroj na meranie klímy a Váš celý sortiment sond.

Rádiové sondy na meranie teploty

K násuvným sondám môžete tiež navyše s meracím prístrojom prepojiť až tri rádiové sondy: s rádiovým modulom, ktorý je volitel'ne k dostaniu, môže prístroj na meranie klímy testo 435-1 snímať teplotu z rádiových sond bezdrôtovo na vzdialenosť až 20 metrov vo voľnom prestore. Vyhnete sa tak poškodeniu kábla alebo prekážkam pri manipulácii.

Ešte viac možností pre nastavovanie a kontrolu klimatizačných zariadení a na meranie kvality vzduchu ponúkajú varianty testo 435-2, testo 435-3 alebo testo 435-4.

Komplexná technika, avšak úplne jednoduchá manipulácia

Multifunkčný prístroj na meranie klímy testo 435-1 sa vyznačuje efektívnym priebehom merania, ktorý robí zdĺhavé programovanie meracieho prístroja nadbytočným:

Menu závislé na sonde a voliteľné užívateľské profily na typické aplikácie "meranie v kanáli" a "meranie IAQ" sa starajú o čo možno najjednoduchšie ovládanie prístroja.

Na veľkom, podsvietenom displeji možno všetky namerané hodnoty ľahko odčítať. Navyše je zobrazovaná vzdialenosť rosného bodu, hodnoty min., max. a priemerné hodnoty. Stabilné púzdro spoľahlivo chráni multifunkčný prístroj na meranie klímy testo 435-1 pred nárazmi.

Dokumentácia nameraných dát na mieste

Cez voliteľnú rýchlotlačiareň testo môžete vyhotoviť výtlačok protokolu nameraných dát priamo na mieste. Pri meraní v kanáli napríklad vytlačíte aktuálne namerané hodnoty alebo minimálnej / maximálnej hodnoty rýchlosti vzduchu, objemového prietoku, teploty a vlhkosti vzduchu. Výtlačok môžete použiť ako doklad o Vašej práci.

Okrem toho využite u testo 435-1 praktickú funkciu cyklickej tlače. Umožňuje tlačiť nielen jednotlivé hodnoty, ale celé rady meraní na rýchlotlačiarni testo v ľubovoľne nastaviteľných intervaloch (napríklad raz za minútu).

Na ukladanie, dokumentáciu a archivovanie nameraných dát Vám odporúčame varianty testo 435-2 alebo testo 435-4. Sú vybavené pamäťou nameraných hodnôt a počítačovým softvérom.

 

Rozsah dodávky

Obsah dodávky:
Multifunkčný prístroj na meranie klímy testo 435-1 vrátane výstupného protokolu z výroby a batérií.

Pozor: na uvedenie do prevádzky vyžaduje merací prístroj minimálne jednu sondu – tá nie je súčásťou dodávky.
NTC

Měřicí rozsah

-50 do +150 °C

Přesnost

±0,2 °C (-25 do +74,9 °C)

±0,4 °C (-50 do -25,1 °C)

±0,4 °C (+75 do +99,9 °C)

±0,5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0,1 °C

Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

-200 do +1370 °C

Přesnost

±0,3 °C (-60 do +60 °C)

±(0,2 °C + 0,5 % z mv) (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0,1 °C

Typ T (Cu-CuNi)

Měřicí rozsah

-200 do +400 °C

Přesnost

±0,3 °C (-60 do +60 °C)

±(0,2 °C + 0,5 % z mv) (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0,1 °C

Vlhkostní kapacitní senzor

Měřicí rozsah

0 do +100 %rF

Přesnost

Viz údaje o sondách

Rozlišení

0,1 %rF

Absolutní tlak

Měřicí rozsah

0 do 2000 hPa

Přesnost

Viz údaje o sondách

Lopatkový anenometr

Měřicí rozsah

0 do +60 m/s

Přesnost

Viz údaje o sondách

Rozlišení

0,01 m/s (vrtulka Ø 60)

0,1 m/s (vrtulka Ø 16)

Žhavený drátek

Měřicí rozsah

0 do +20 m/s

Přesnost

Viz údaje o sondách

Rozlišení

0,01 m/s

Ambient CO2 (via IAQ probe)

Měřicí rozsah

0 do +10000 ppm CO₂

Přesnost

Viz údaje o sondách

Rozlišení

1 ppm CO₂

Hlavní technická data

Rozměry

220 x 74 x 46 mm

Provozní teplota

-20 do +50 °C

Pouzdro

ABS / TPE / kov

Třída ochrany

IP54

Typ baterie

AlMn, mignon, typ AA

Životnost baterie

200 hod. (typické měření pomocí vrtulky)

Podsvícení displeje

Illuminated display

Skladovací teplota

-30 do +70 °C

Váha

428 g

Ponorné / vpichovací sondy

Meranie rýchlosti prúdenia vzduchu v potrubí pomocou termického a vrtulkového anemometra

Spoločnosť Testo ponúka pre meranie rýchlosti prúdenia a objemového prietoku v kanáli ventilácie kompaktné anemometrické sondy a trubice.

Voľba vhodnej sondy alebo vhodného meracieho prístroja je závislá na rýchlosti prúdenia vo ventilačnom kanáli. Rýchlosti prúdenia možno rozdeliť do troch rozsahov:

- Nízka rýchlosť prúdenia: 0. .. 5 m / s => vhodné sú termické anemometre a termické sondy (obj.č. 0635 1535, 0635 1025)

- S tredná rýchlosť prúdenia: 5. .. 40 m / s => pre optimálne výsledky sú vhodné 16 mm vrtuľkové anemometre a lopatkové sondy (obj.č. 0635 9535)

- Vysoká rýchlosť prúdenia: 40 ... 100 m / s => optimálne výsledky dáva Pitotova trubica (pozri nasledujúci použitie)

Sondy pre meranie prietoku v kanáli sú vybavené teleskopom, takže ich možno ľahko použiť aj pre veľké vzduchovody. V prípade požiadavky je možné sondou merať okrem rýchlosti prietoku tiež teplotu a vlhkosť vzduchu. Podľa požadovanej aplikácie si môžete vybrať meranie prietoku v kanáli pomocou termickej sondy, vrtuľky alebo trubice.

Meranie na výustkách

Každý vstup a výstup vzduchotechnického kanálu musí mať taký objemový prietok, aký bol výpočtom stanovený pre efektívnu funkciu celého vzduchotechnického systému.

Pre meranie objemového prietoku na výustkách kanála je hodný veľký lopatkový anemometer o průměru100 mm (obj. č 0635 9435), pretože sa ním rýchlosť prúdenia integruje na väčšiu plochu a tým sa zmenšuje vplyv rušenia merania ventilačnou mriežkou.

Pri meraní objemového prietoku na sacích alebo výstupných výustkách vetracích mriežok a diskových ventiloch je ideálne použiť našu sadu meracích lievikov (obj. č 0563 4170) a veľký 100mm lopatkový anemometer (obj. č 0635 9435). Pomocou lievika je zachytený celý prúd a nie je nutné vykonávať výpočet na základe rýchlosti a prierezu výustky. Tento spôsob merania prietoku je jednoduchý a spoľahlivý.

Meranie teploty vzduchu a povrchovej teploty

Dobrá vnútorná klíma má významnú úlohu na pohodlie a produktivitu ľudí. Okrem konštrukčných podmienok a individuálneho vnímania, prispieva k príjemnej klíme rozhodujúcim spôsobom teplota vnútorného vzduchu a povrchová teplota stien, okien, podláh a stropov.

Pre prístroj testo 435 je k dispozícii veľký výber termočlánkových teplotných sond. Pomocou povrchovej sondy (obj. č 0602 0393) a vlhkostnej sondy (obj. č 0636 1712) je možné napríklad ideálne odhaliť miesta s kondenzačnou vlhkosťou a rizikom vzniku plesní.

Meranie sálavého tepla

Multifunkčný merací prístroj testo 435 je Váš spoľahlivý partner pre meranie tepelnej pohody. Ako príslušenstvo je možné pripojiť guľový teplomer (obj. č 0602 0743), ktorý umožňuje meranie sálavého tepla (pocitovej teploty). Nameraná pocitová teplota pri použití guľového teplomeru o priemere 150 mm zodpovedá s presnosťou ± 0,41 K pocitovej teplote ľudí.

Meranie teploty v miestnosti (teplota vzduchu a pocitová teplota) by sa malo uskutočňovať na tom istom mieste a za rovnakých podmienok, ako meranie rýchlosti prúdenia vzduchu.

Meranie kvality vnútorného prostredia (CO2)

Zlá kvalita ovzdušia v miestnostiach, spôsobená vysokou koncentráciou CO2, vedie k únave, nesústredenosti a môže dokonca spôsobiť ochorenie. Pre zaistenie zodpovedajúcej kvality vzduchu by koncentrácia CO2 nemala prekročiť 1000 ppm. Ako "interpretačnú oblasť" je možné brať hodnoty v rozsahu 700-1500 ppm.

Pre sledovanie kvality vzduchu v miestnosti je určená sonda IAQ (obj.č. 0632 1535). Táto sonda dokáže súčasne merať hodnoty CO2, teploty a relatívnej vlhkosti.

Meranie CO

Oxid uhoľnatý (CO) je jedovatý plyn bez zápachu, farby a chuti. Vzniká pri nedokonalom spaľovaní uhlíkatých materiálov, ako je uhlie, drevo, ropa, zemný plyn atď. v tepelných zdrojoch a spaľovacích motoroch. Koncentrácia CO sa rýchlo zvyšuje, najmä ak nie je k dispozícii dostatok kyslíka. To môže mať fatálne následky.

S pomocou priestorovej sondy CO (obj. č 0632 1235) a prístroja testo 435-1 je možné detekovať aj malé množstvo CO vo vzduchu.