testo 445 - testo 445, vrátane TopSafe

Obj.č  0560 4450

  • Multi-function climate measuring instrument: measure up to 6 measurement parameters at the same time

  • Internal reading memory for up to 3,000 readings

  • Automatic allocation of the duct cross-section to the measuring location (max. 99 measuring locations)

  • Automatic mean value calculation and determination of the volume flow

testo 445, merací prístroj pre klimatizáciu, vrátane TopSafe, batérie a kalibračného protokolu

Tento prístroj potrebuje k prevádzke sondu. Pre ponuku sond kliknite tu.

Popis sondy

Popis výrobku

Merací prístroj pre klimatizáciu testo 445 meria teplotu, relatívnu vlhkosť, rosný bod, absolútnu vlhkosť, stupeň vlhkosti, entalpiu, všetky druhy prúdenia (v kanáli, na kanálových výustkách alebo odsávacím zariadenie), objemový prietok, tlak a kvalitru v

 

Rozsah dodávky

testo 445 climate measuring instrument, including battery and calibration protocol.
NTC

Měřicí rozsah

-50 do +150 °C

Přesnost

±0,5 % z mv (+100 do +150 °C)

±0,2 °C (-25 do +74,9 °C)

±0,4 °C (-50 do -25,1 °C)

±0,4 °C (+75 do +99,9 °C)

Rozlišení

0,1 °C (-50 do +150 °C)

Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

-200 do +1370 °C

Přesnost

±0,3 °C (-60 do +60 °C)

±(0,2 °C + 0,5 % z mv) (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0,1 °C (-200 do +1370 °C)

Typ J (Fe-CuNi)

Měřicí rozsah

-200 do +1000 °C

Přesnost

±0,5 °C nebo ±0,5 % z mv

Rozlišení

0,1 °C (-200 do +1000 °C)

Vlhkostní kapacitní senzor

Měřicí rozsah

0 do 100 %rF

Přesnost

Viz údaje o sondách

Rozlišení

0,1 %rF (0 t1 +100 %rF)

Lopatkový anenometr

Měřicí rozsah

0 do 60 m/s

Přesnost

Viz údaje o sondách

Rozlišení

0,01 m/s

Měření CO2

Měřicí rozsah

0 do 10000 ppm

0 do 1 vol.%

Přesnost

±(100 ppm + 3 % z mv) (5000 do 10000 ppm)

±(500 ppm + 2 % z mv) (1 do 5000 ppm)

Vol %: viz údaje o sondách

Rozlišení

1 ppm

0,0001 vol.%

Termální

Měřicí rozsah

1 do +20 m/s

Přesnost

Viz údaje o sondách

Rozlišení

0,01 m/s (1 do 10 m/s)

0,1 m/s (10,1 do 20 m/s)

Měření CO

Měřicí rozsah

0 do 500 ppm

Přesnost

±5 % z mv (100 do 500 ppm)

±5 ppm (0 do 100 ppm)

Rozlišení

1 ppm (0 do 500 ppm)

Měření tlaku

Měřicí rozsah

Viz tlakové sondy

Přesnost

±0,001 hPa (sonda 0638 1345)

±0,001 hPa (sonda 0638 1445)

±0,01 hPa (sonda 0638 1545)

±1,0 hPa (sonda 0638 1645)

Hlavní technická data

Rozměry

215 x 68 x 47 mm

Provozní teplota

0 do +50 °C

Pouzdro

ABS

Typ baterie

Akumulátor 9 V, 6F22

Životnost baterie

45 h

Typ displeje

LCD

Rozměr displeje

Velikost displeje 4 řádky

Přenost dat

RS232

Pamět

3 000 měření hodnot

Skladovací teplota

-20 do +70 °C

Váha

255 g

Sondy

Vlhkostní sondy

Certifikáty

Další příslušenství a náhradní díly

Příslušenství pro teplotní sondy

Software a příslušenství

Kabel RS232.

Obj.č: 0409 0178