Vyhodnocovací software

Obj.č  0554 3332

Vyhodnocovací softvér pre zobrazenie priebehov merania ako diagram, tabuľka a pre správu zákazníckych dát

Popis výrobku

easyheat umožňuje správu nameraných dát pomocou testo 330 a 330 LL ak tomu patriacich údajov o zákazníkovi ao mieste merania na počítači. Prístroje testo 330 a testo 330 LL je možné pomocou easyheat konfigurovať. Je teda možné vykonávať príslušné nastaven

 

Software