Merjenje emisij

V industriji je pomembno, da proizvodni proces poteka učinkovito s čim manj škodljivih emisij v procesu. Analizatorji dimnih plinov so tu velika pomoč v smislu izpolnjevanja zakonskih emisij- mejnih vrednosti, kot tudi za nadzor in optimizacijo toplotnih proizvodnih procesov.

Testiranje skladnosti

testo-350_38567.jpg

V večini držav, za proizvodne procese vseh vrst industrijskih objektov veljajo strogi predpisi, ki urejajo emisije v ozračje.

  • Poskrbite, da je naprava pravilno nastavljena, ker onesnaževanje ne sme presegati dovoljene mejne vrednosti v dimnih plinih
  • Naredite analizo dimnih plinov pred uradnim nadzorom inšpekcijskega organa

Testiranju efikasnosti

testo-340-application-emission-003550.jpg

Instrumenti za analizo dimnih plinov, so del merilne opreme, koju serviserji uporabljajo vsak dan pri nastavljanju industrijskih motorjev.

  • Nastavite motor na optimalne delovne parametre z upoštevanjem predpisanih mejnih vrednosti
  • Izogibajte se prekinitve delovanja na dolgi rok

Testiranje efikasnosti motorjev na ladjah

Containerschiff5300dpi-Schenker.jpg

Pri ladjah je zaželeno, da imajo čim manj vidnega dima a vsebinu saje je na minimumu. V ladjedelništvu, dimna številka ima zelo pomembno vlogo.

  • Testirajte če dimna številka motorja ladje presega mejno vrednost
  • Pokažite emisije saji dizel motorja svojim strankam

Nadzor procesa

testo-350-application-emission-000618.jpg

Plinske turbine morajo imeti nadzor nad mejnim vrednostim dimnih plinov ki  moraju upoštevati med delovanjem in rednim vzdrževanjem, odvisno od velikosti sistema.

  • Preverite vrednosti emisij in njihovo skladnost s predpisanimi vrednostmi
  • Izjemna natančnost pri merjenju Low NOx vrednosti na plinskih turbinah