Pharma industry

Farmacevtski izdelki morajo biti zmožni dokazovanja popolne kakovosti. To velja tako za raziskovalne laboratorije in proizvodnjo zdravil kot tudi za shranjevanje občutljivih snovi. Uporabljajo se strogi predpisi in direktive, npr. ISO 9001, GxP, GMP (Dobra proizvodna praksa), GLP (Dobra laboratorijska praksa) ali 21 CFR Part 11.

Climate monitoring solution

testo-Saveris-application-stationary-measurement-002944.jpg

Complete solution

The ambient conditions that drugs, blood products or vaccines are kept in have to be constantly monitored and documented.

  • Use our climate monitoring system
  • Guarantee product quality by the help of continuous monitoring of humidity and temperature

Meritev pH-vrednosti

Merjenje pH vrednosti

Merilni instrumenti za pH-vrednost se uporabljajo predvsem v kemijski in farmacevtski industriji.

  • Odkritje postopke številnih kemijskih in biokemijskih reakcij
  • Ugotovite pH-vrednost v poltrdnih in viskoplastičnih medijih ter tudi v tekočinah.
 

Temperature monitoring

testo-Saveris-T1-application-stationary-measurement-004609.jpg

Pravilno upoštevanje skladiščnih temperatur je pomemben predpogoj za zagotavljanje kakovosti številnih proizvodov, npr. na področju farmacevtskih izdelkov.

  • Preverite in dokumentirajte profil okoljske temperature s pomočjo zapisovalnikov podatkov
  • Bistveno prispevajte preverljivemu ohranjanju kakovosti proizvoda


 

Temperatura med transportom

Nadzor temperature med prevozom

Večino farmacevtskih izdelkov je treba vedno prevažati pod določenimi mejnimi vrednostmi zgornje in spodnje temperature ter vlažnosti, in sicer vzdolž celotne oskrbovalne verige.

  • Nadzor hladne verige med dostavo
  • Zaščita pred neopaženimi vrzeli v hladni verigi na celotni distribucijski poti
  • Nadzorujte in dokumentirajte enostavno, varno in v skladu z vsemi običajnimi standardi, smernicami in predpisi