Skladišča

V prehrambeni industriji, hladno verigo je treba preveriti in potvrditi. Okoljske razmere vplivajo tudi na kakovost izdelkov. Kontinuirani nadzor temperature in vlage je tako zelo pomembno.

Rešitve za nadzor temperature

testo-Saveris_p_ap_sta_004598.jpg

Celovita rešitev

Kjerkoli ljudje delajo s hrano, temperatura in vlaga okolja je zelo pomembna.

  • Uporabljajte naš sistem za nadzor
  • Zagotovite skladnost s HACCP in EN 12830
  • Osigurajte da so vaši izdelki brez napak v smislu higiene in kakovosti

Kontrola temperature na licu mesta

testo-104-IR-application-temperature-003500.jpg

Temperatura hrane ima velik vpliv na nastanek in širjenje bakterij, in s tem na kakovost proizvodov in zdravja potrošnikov.

  • Vzpostavite redni nadzor temperature
  • Zagotovite varnost živil

Nadzor temperature

Imag-testo176T1-Aplicacion-AlmacénFrigorífico-02.jpg

Obstaja veliko število skladišč, kje (globoko) zamržnjena hrana mora biti shranjena.

  • Uporabljajte naše data logerje za nadzor temperature
  • Skladno z EN 12830

Kontakt za Testo v Sloveniji

Pokličite nas na: