Supermarketi

Velike količine različnih živil se dobavljajo, skladiščijo in prodajajo v trgovinah vsak dan. Da bi samo ispravna hrana prišla do kupca, je treba upoštevati predpisane mejne vrednosti temperature za shranjevanje živil.

Kontakt za Testo v Sloveniji

Pokličite nas na:

Rešitve za nadzor temperature

testo-Saveris-application-stationary-measurement-004340.jpg

Celovita rešitev

Vi se ukvarjate s svežo, hitro pokvarljivo hrano vsak dan. Kakovost izdelkov mora biti vedno popolna, slabši izdelki ne smejo vstopiti v proizvodni proces.

  • Uporabljajte naš WiFi data loger sistem za nadzor
  • Ta sistem nadzoruje temperaturo v supermarketih varno, avtomatično in z minimalnim naporom

Kontrola temperature na licu mesta

testo-104-IR-application-temperature-003498.jpg

Temperatura hrane ima velik vpliv na nastanek in širjenje bakterij, in s tem na kakovost proizvodov in zdravja potrošnikov.

  • Vzpostavite redni nadzor temperature
  • Zagotovite varnost živil

Nadzor temperature

Obstaja veliko število skladišč, kje (globoko) zamržnjena hrana mora biti shranjena.

  • Uporabljajte naše data logerje za nadzor temperature
  • Skladno z EN 12830