Ogrevanje

Dimni plini, ki nastanejo pri izgorevanju, med drugim vsebujejo CO2, okside in sajaste delce. Ti onesnažujejo okolje, imajo negativni vpliv na podnebje in skrivajo številne nevarnosti za človekovo zdravje. To je razlog, zakaj je potrebno stremeti za bolj učinkovite procese izgorevanja, optimizacijo toplotnih procesov za zmanjšanje škodljivih emisij.

Kontakt za Testo v Sloveniji

Pokličite nas na:


Analiza dimnih plinov

Analiza dimnih plinov pomaga pri nastavitev gorilnikov in ugotavljanje izgub pri izgorevanju.

 • Namen analize je zmanjšati emisije onesnaževal iz kurilnih sistemov
 • Uporaba energije na najbolj učinkovit način

Merjenje tlaka

Standardno preverjanje hišnih ogrevalnih sistemov vključuje preizkus tlaka na gorilniku. To vključuje merjenje pretoka tlaka in merjenje tlaka brez obremenitve.

 • Optimalni tlak pretoka za plinske gorilnike je med 18 in 25 mbar.
 • Izogibajte zaustavitev sistema ogrevanja

Test uhajanja

Test uhajanja (ali tlačna proba, znan tudi kot merjenje uhajanja) na plinovodi je treba ponoviti vsakih 12 let z uporabo detektorja uhajanja.

 • Plinovodi se vedno testirajo na delovni obremenitvi in delovni tlak
 • Test uhajanja in količine uhajanja

Temperature measurement

Whether for flow and return temperatures, for radiators and underfloor heating system or for indoor air: Testo offers the entire range of temperature measuring instruments for heating contractors.

 • Large range of probes for max. flexibility
 • Optimally calibrated and norm-compliant measuring instruments

Electrical measurement parameters

User-friendly measuring instruments with easy handling ensure precise and secure measurement of electrical parameters such as current, voltage or resistance.

 • Innovative multimeters, clamp probes, current testers and voltage testers
 • Testing of ionization flow in gas burners
   

Ambient CO measurement

Carbon monoxide (CO) is a dangerous gas. For this reason, the ambient CO contamination must be regularly checked at combustion sites where it can occur.

 • Secure CO measurement in seconds
 • CO zeroing at the measurement site