Merjenje emisij

V industriji je pomembno, da proizvodni proces poteka učinkovito s čim manj škodljivih emisij v procesu. Analizatorji dimnih plinov so tu velika pomoč v smislu izpolnjevanja zakonskih emisij- mejnih vrednosti, kot tudi za nadzor in optimizacijo toplotnih proizvodnih procesov.

I would like support.


Testiranje skladnosti

Compliance Testing with testo 350
Več o testiranje skladnosti

V večini držav, za proizvodne procese vseh vrst industrijskih objektov veljajo strogi predpisi, ki urejajo emisije v ozračje.

 • Poskrbite, da je naprava pravilno nastavljena, ker onesnaževanje ne sme presegati dovoljene mejne vrednosti v dimnih plinih
 • Naredite analizo dimnih plinov pred uradnim nadzorom inšpekcijskega organa

Testiranju efikasnosti

Efficiency testing with testo 340
Več o testiranju efikasnosti

Instrumenti za analizo dimnih plinov, so del merilne opreme, koju serviserji uporabljajo vsak dan pri nastavljanju industrijskih motorjev.

 • Nastavite motor na optimalne delovne parametre z upoštevanjem predpisanih mejnih vrednosti
 • Izogibajte se prekinitve delovanja na dolgi rok
   
   

Testiranje efikasnosti motorjev ladjah

Efficiency testing on ships
Več o motorjih na ladjah

Pri ladjah je zaželeno, da imajo čim manj vidnega dima a vsebinu saje je na minimumu. V ladjedelništvu, dimna številka ima zelo pomembno vlogo.

 • Testirajte če dimna številka motorja ladje presega mejno vrednost
 • Pokažite emisije saji dizel motorja svojim strankam
   
   

Nadzor procesa

Process monitoring with testo 350
Več o nadzoru procesa

Plinske turbine morajo imeti nadzor nad mejnim vrednostim dimnih plinov ki  moraju upoštevati med delovanjem in rednim vzdrževanjem, odvisno od velikosti sistema.

 • Preverite vrednosti emisij in njihovo skladnost s predpisanimi vrednostmi
 • Izjemna natančnost pri merjenju Low NOx vrednosti na plinskih turbinah

Kako nas kontaktirate

Imate kakršnakoli vprašanja?
Z veseljem vam pomagamo.