Kakovost zraka v zaprtih prostorih in udobja


Redno merjenje kakovosti zraka v zaprtih prostorih in nivoji udobja na delovnem mestu omogoča boljšu nastavitev sistema hlajenja in klimatizacije, tudi zmanjšuje rizik od bolezni delavcev.

Kakovost zraka v zaprtih prostorih in merjenje ravni udobja vodi tudi k večji učinkovitosti delavcev.

Kakovost zraka v zaprtih prostorih

testo-480-application-multifunction-005674-EN.jpg

Merjenje koncentracije CO2 in kakovost zraka v zaprtih prostorih so najpomembnejši kazalci kakovosti zraka v zaprtih prostorih.

 • Ocena kakovosti zraka v zaprtih prostorih po vsebini CO2 in drugih parametrih
 • Koncentracija CO2 ne sme presegati 1000 ppm

Turbulenca zraka

testo-435-application-indoor-air-quality-000291.jpg

Hitrost zraka v zaprtih prostorih, neposredno vpliva na toplotno ugodje.

 • Turbolenca označuje nihanje hitrosti zraka in intenzivnost pretoka zraka v zaprtih prostorih.
 • Natančno merjenje temperature zraka in turbulence

Temperatura in vlaga

testo-623-Indoor-Air-Quality.jpg

Vrednost temperature zraka in relativne vlažnosti je pomembna pri načrtovanju, izbiri in nastavitvi ogrevanja in prezračevanja.

 • Priporočila za relativno vlažnost zraka v prostoru sodijo v razponu od najmanj 30% do največ 65% relativne vlažnosti.

Toplotno sevanje

testo-480-application-multifunction-005661-DE.jpg

Ekstremne razmere v delovnih pogosto vodijo k težkim delovnim obremenitvam.

 • Standardizirano merjenje WBGT indeksa (Wet Bulb Globe Temperature)  se uporablja za vrednotenje delovnih mest, ki so prizadete zaradi toplotnega sevanja
 • V skladu z DIN 33403 in ISO 7243

Nivo udobja (PMV/PPD)

testo-480-application-multifunction-002275.jpg

Občutek ugodja je odvisen od več zunanjih dejavnikov.

 • Vrednotenju zunanjih parametrov in vrednosti PMV/PPD
 • Nastavitve klimatizacijske naprave
 • V skladu z ISO 773

Svetlost

0560-0560-05.jpg

Primerna osvetlitev na delovnem mestu zagotavlja delavcu, da bi lahko opravlja svoje delo dobro.

 • Merjenje in vrednotenje jakosti svetlobe (naravne ali umetne)

Zvok/ hrup

testo-816-1-application-sound-004433.jpg

Če je pri delu raven hrupa previsoka, se učinkovitost osebja zmanjša - ne glede na to, ali je obremenitev s hrupom, povzročene z opremo ali s sodelavci.

 • Z merjenjem hrupa dobimo natančen prikaz virov hrupa na delovnem mestu