Preizkus pretoka zraka in stopnje izmenjave zraka

Čistoča zraka v čistih sobah se zagotavlja z večstopenjskim filtriranjem in visokim zračnim tokom. Glede na to, kako se v čiste sobe dovaja kisik in kako so prezračevane, obstajata dva osnovna sistema za čiste sobe. Uporablja se bodisi turbulentni sistem bodisi nizko turbulentni pretok. Pri čistih sobah s turbulentnim razredčenim pretokom se na turbulentni način dovaja filtrirani čisti zrak v čisto sobo, »mešani zrak« pa se izvleče ven. To omogoča trajno razredčenje koncentracije delcev. Da bi dosegli višjo stopnjo izmenjave zraka, se v čistih sobah razreda ISO 1 in ISO 5 zahteva laminarni pretok. V tem primeru se uporablja trajni nizko turbulentni izpodrivni pretok. Zaradi teh razlogov so hitrost pretoka, skupni prostorninski pretok in izračunana stopanja izmenjave zraka med ključnimi parametri vaše čiste sobe. DIN EN ISO 14644-3 določa pravila o izvajanju meritev tako pri turbulentnih kot tudi pri pretokih z nizko turbulenco.

  • Upoštevanje smernic in določil o kakovosti zraka v zaprtih prostorih z meritvijo hitrosti pretoka in prostorninskega pretoka v čistih sobah
  • Ugotavljanje stopnje izmenjave zraka v obratih s turbulentnim mešanim zrakom prek skupne stopnje prostorninskega pretoka
  • Merilna tehnologija v skladu z DIN EN ISO 14644:2005 Del 3

Posebni merilni instrumenti za merjenje zračnega pretoka

Prostorninski pretok zraka

Izmerite prostorninski pretok zraka z napo za prostorninski pretok zraka (napa za zajem), ki zajema ves zrak, ki izhaja iz vsakega terminalnega filtra ali difuzorja za dovoda zraka.

  • Napa za prostorninski pretok, namenjena stropnim odvodom za meritev prostorninskega pretoka DIN EN ISO 14644-3
  • Z edinstvenim usmerjevalcem pretoka za natančne meritve na vrtinčnih odvodih 
  • Izračun stopnje izmenjave zraka in ustvarjanje poročil

Hitrost zraka

Izmerite hitrost pretoka zraka v kanalih ali na zračnikih, izračunajte stopnjo izmenjave zraka in dokumentirajte vse parametre hitrosti pretoka zraka z natančnimi merilnimi instrumenti.

  • Upoštevanje zahtev norme DIN EN ISO 14644-3 za anemometre na vročo žičko in anemometre z vetrnico.
  • Točno merjenje hitrosti pretoka in prostorninskega pretoka v prezračevalnih kanalih ali na stropnih zračnikih