Meritve diferencialnega tlaka za sobe in filtre

Med čistimi sobami različnih razredov je treba zagotoviti tlačne razlike med 5 in 20 Pa, od bolj čistih do manj čistih čistih sob. Minimalni pozitivni tlak čistih sob zagotavlja, da se pri odprtju vrat zračni pretok ne vrača v bolj čisto področje iz umazanega področja. Do čiste sobe z minimalno ravnijo kontaminacije dostopamo tudi prek zračnih zapor za osebje in materiale, kjer močni zračni tokovi dvignejo prisotne delce in jih izvlečejo prek filtrskih sistemov. V skladu z DIN EN ISO 14644-3 je treba preizkušati tlačno razliko čiste sobe v razmerju do zračnih zapor za osebje in materiale, tako v razmerju z vsako čisto sobo drugega razreda čistoče kot tudi v razmerju do okolja. Izvesti je treba tudi preizkus diferencialnega tlaka v filtru.

  • Meritev diferencialnega tlaka zahteva visoko natančno merilno tehnologijo 
  • Meritev diferencialnega tlaka med sobami in v filtru

Natančna meritev diferencialnega tlaka

Diferencialni tlak čiste sobe

Natančna meritev diferencialnega tlaka z namenom preverjanja padca diferencialnega tlaka, ki zagotavlja delovanje vaše čiste sobe v skladu z normami, zahteva visoko raven natančnosti merilnih instrumentov za merjenje diferencialnega tlaka.

  • Meritev minimalnih diferencialnih tlakov od 0 do 50 Pa v skladu z DIN EN ISO 14644-3
  • Merilni instrumenti za merjenje diferencialnega tlaka z nizko merilno negotovostjo so idealni za meritve v čistih sobah
  • Natančne meritve zahvaljujoč visoko natančnimi senzorjem za diferencialni tlak

Diferencialni tlak v filtru

Zanesljivo ugotavljanje diferencialnega tlaka v filtru klimatizacijskega sistema omogoča oblikovanje točnih sklepov glede stopnje kontaminacije in vam pomaga pri vzdrževanju neprekinjenega delovanja vašega klimatizacijskega sistema.

  • Natančno preizkušanje filtrov v klimatizacijskih in prezračevalnih sistemih
  • Priročni instrumenti z velikim zaslonom in uporabniško prijaznim menijem
  • Merilni instrumenti za merjenje diferencialnega tlaka z visoko ravnijo natančnosti