Meritve v komorah z laminarnim pretokom

Prezračevanje je nujno, da bi zaščitili tako proizvode in vzorce v mikrobioloških komorah z laminarnim pretokom pred kontaminacijo, kot tudi, da bi zaščitili osebje in okolje pred možnimi nevarnimi materiali. Komora z laminarnim pretokom ima odprtino, prek katere uporabnik lahko izvaja delovne postopke v sami komori. Izdelana je tako, da je uporabnik zaščiten, tveganje za proizvod in navzkrižno kontaminacijo je zelo nizko, uhajanje zadržanih onesnaževalcev v zraku, ki so prisotni v komori, pa se nadzoruje z ustrezno filtriranim konvekcijskim zrakom in s filtriranjem izhodnega zraka. V skladu s tem DIN EN 12469 zahteva preizkus prezračevalnih pogojev in prostorninskega pretoka zraka.

  • Izmerite hitrost zračnega pretoka celo pri nizkih hitrosti.
  • Nadzorovati je treba pretok dovodnega zraka prek filtra HEPA.
  • Zahtevane meritve vključujejo tudi merjenje svetlobe in ravni zvoka.

Zagotavljanje največje varnosti

Komore z laminarnim pretokom

Z merilnimi instrumenti za prezračevalne in klimatizacijske sisteme ter ustreznimi sondami natančno testirate hitrost zraka in pretok zraka v komorah z laminarnim pretokom. Uporabite jih, da zmanjšate tveganje za uporabnike pri ravnanju z nevarnimi in možnimi nevarnimi mikroorganizmi.

  • Varno in natančno merjenje hitrosti zraka in pretoka zraka
  • Zanesljivo preizkušanje ravni zvoka

Laboratorijski ekstraktor

EN 14175 Del 3 uveljavlja preizkusne postopke za ocenjevanje varnosti ter učinkovitost prednjih trakov in pretoka zraka ekstraktorja.

  • Anemometer mora biti zmožen neusmerjenih meritev z usmerjevalno občutljivostjo ± 20 °C
  • Merilna negotovost je lahko v razponu od 0,2 m/s do 1,0 m/s maks. 0,02 m/s ± 5 °C izmerjene vrednosti

Industrija polprevodnikov

Zagotovite varne meritve v primerih, kjer nanodelci lahko poškodujejo izdelane proizvode, zlasti v industriji polprevodnikov.

  • Meritev števila nanodelcev
  • Za izboljšano kakovost proizvodnje