Preizkus temperature in vlažnosti

V skladu z DIN EN ISO 14644-3 je treba preizkusiti zmožnost prezračevalnega sistema čiste sobe, da ohrani temperaturo in vlažnost (podano kot relativna vlažnost) zraka v okviru mejnih vrednosti, ki jih zahteva uporaba. Temperatura okolja in vlažnost zraka vplivata na procese, kot so širjenje ali utrjevanje materialov, rast mikroorganizmov, razpadanje, korozija in nastajanje rje, zaradi česar lahko poškodujeta izdelek, ki je proizveden v čisti sobi. Zato je ključnega pomena natančno merjenje temperature in relativne vlažnosti zraka v čisti sobi. Poleg tega je treba meriti tudi jakost svetlobe, raven zvoka in udobje povsod v sobi.

  • S pomočjo visoko natančnih sond zagotavljamo temperaturo in vlažnost zraka v skladu s predpisi. 
  • Dodatno: Preprosta in zanesljiva meritev jakosti svetlobe in ravni zvoka v čisti sobi

Temperatura, vlažnost, svetloba, raven zvoka in udobje so pod nadzorom

Temperatura in vlažnost

Preverite pravilnost okoljskih pogojev v proizvodnih obratih in laboratorijih, da bi ohranili standarde kakovosti.

  • Zanesljivo in natančno beleženje ter dokumentiranje temperature zraka in relativne vlažnosti
  • Klasifikacija čistih sob zahteva visoko raven natančnosti merilnih instrumentov v skladu z DIN EN ISO 7726
  • Hitra in učinkovita izvedba z merilnimi instrumenti kakovostnega proizvajalca

Osvetlitev

Zagotovite točno upoštevanje zahtevane jakosti svetlobe in enakomernost osvetljenosti v čisti sobi. Da bo svetloba - dobra svetloba!

  • Točno ugotavljanje jakosti svetlobe v čistih sobah
  • Normirana natančnost v skladu z DIN EN 13032-1 in razredom C v skladu z DIN 5032-7
  • Neproblematične meritve toplih belih in hladnih belih LED-svetil

Raven zvoka in udobje

Preverite raven zvoka in raven hrupa ozadja v čistih sobah-za večje udobje in varnost osebja v čistih sobah.

  • Natančno merjenje ravni zvoka v skladu z IEC 61672-1 razred 2 in ANSI S1.4 tip 2
  • Točne meritve udobja, ki temeljijo na stopnji vrtinčenja v skladu z EN 13779