Merjenje emisij

Za industrijske družbe je pomembno, da obrati delujejo učinkovito in hkrati s čim manj okoljskega onesnaževanja. Kadar gre za usklajenost z zakonskimi mejnimi vrednostmi emisij ter tudi za nadzor in optimiziranje toplotnih proizvodnih postopkov, vam pomagajo analizatorji dimnih plinov.


Preizkus skladnosti

Preizkus skladnosti s testo 350

V večini držav za delovanje vseh vrst industrijskih obratov veljajo strogi predpisi, ki urejajo emisije izpušnih plinov v ozračje.

 • Preverite, da sestavni deli, določeni kot onesnaževalci, ne presegajo določene mejne vrednosti dimnih plinov
 • Pred uradnim odčitavanjem emisij izvedite preliminarno analizo dimnih plinov

Preizkus učinkovitosti

Preizkus učinkovitosti s testo 340

Instrumenti za analizo dimnih plinov sodijo med del opreme, ki ga inženirji uporabljajo vsakodnevno, da bi dosegli optimalno uravnavanje motorjev.

 • Uravnajte motor na optimalne delovne parametre in hkrati upoštevajte veljavne predpise o mejnih vrednosti.
 • Izognite se dolgoročnim izpadom proizvodnje.
   

Preizkus učinkovitosti na ladjah

Preizkus učinkovitosti na ladjah

Na ladjah je treba proizvajati čim manj vidnega dima in ohranjati minimalno vsebnost saj. Pri ladjedelništvu ima pomembno vlogo tudi dimno število.

 • Preizkusite, ali je dimno število ladijskega dizelskega motorja v predpisanih mejnih vrednosti.
 • Dokažite strankam emisije saj v dizelskih izpušnih plinih.
   

Meritev emisij: Kombinirani obrati toplarn in elektrarn

Meritev emisij na sistemih kombiniranih toplarn in elektrarn s testo 350

Da bi lahko zagotovili učinkovitost kombiniranih obratov toplarn in elektrarn, jih je pomembno nadzorovati z ustreznim merilnim instrumentom, ne samo pri spuščanju v pogon, temveč pri izvajanju testnih meritev.

 • Podaljšajte življenjsko dobo motorja
 • Zgodnje ugotavljanje obrabe
 • Zmanjšanje porabe goriva z optimalno prilagoditvijo točke vžiga

 

Meritev emisij: kotlovni sistemi

Meritev emisij na kotlovnih sistemih s testo 340

Zakonske mejne vrednosti emisij postajajo vedno bolj stroge, zlasti za NOX. Zaradi tega določamo vrednosti emisij na kotlih in gorilnikih ob spuščanju v pogon, vzdrževanju in za meritve emisij.

 • Ocenjevanje stroškovne učinkovitosti sistema in nastavljanje gorilnika
 • Zagotavljanje, da je sistem v skladu z zakonski določenimi maksimalnimi vrednostmi izgube dimnih plinov in emisij
   

Meritev emisij: plinske turbine

Meritev emisij na plinskih turbinah s testo 350

Plinsko turbino je treba preizkušati v rednih intervalih, da bi preverili, ali deluje v skladu s specifikacijami proizvajalca in ali upošteva mejne vrednosti emisij. Zaradi tega je za učinkovito delovanje pomembno imeti zanesljiv, visoko natančen merilni instrument pri roki.

 • Visoka merilna natančnost pri nizkih koncentracijah, zahvaljujoč natančnima senzorjema COlow in NOlow.
 • Enostavna, natančna prilagoditev testnega plina s strani uporabnika

Kako nas kontaktirate

Imate kakršnakoli vprašanja?
Z veseljem vam pomagamo.