Zagotavljanje učinkovitosti kotlovnih sistemov

Bodisi pri vodocevnih kotlih, mnogovodnih kotlih, sistemih za toplotno prečiščevanje odvodnega zraka ali ladijskih kotlovnih sistemih: vsakdo, ki danes vgrajuje kotle lahko uporabi tehnologijo, ki porabi veliko manj energije in manj onesnažuje okolje, kot pred 15-imi leti. Ne glede na to, mora biti tehnologija zgorevanja na industrijskih gorilnikih z življenjsko dobo 30 do 40 let nadgrajevana v povprečju dva- do trikrat letno, ker predpisane mejne vrednosti emisij postajajo vedno bolj stroge, zlasti glede NOX. Zaradi tega določamo vrednosti emisij na kotlih in gorilnikih ob spuščanju v pogon, vzdrževanju in zaradi visoko natančnih meritev emisij (npr. kot pripravo za uradne meritve).

Na podlagi tega lahko ocenimo stroškovno učinkovitost in nastavitve gorilnika. Poleg tega je zagotovljena skladnost sistema z zakonsko uveljavljenimi maksimalnimi vrednostmi glede izgube dimnih plinov in emisij.

Kako nas kontaktirate?

Imate kakršna koli vprašanja?
Z veseljem vam pomagamo.

Izziv

Gorilniški in kotlovni sistemi

Pri analizi obnašanja gorilnika je osredotočenost pogosto na porabi goriva, atomizaciji, nadzoru obnašanja in vrednosti emisij. Vendar izkušeni servisni inženirji vedo:

 • optimalna dobava zraka je ključnega pomena za širok razpon prilagoditve, stabilno zgorevanje in najboljše vrednosti emisij.
 • To pomeni, da je nujno zagotoviti medsebojno usklajenost gorilnikov, zračnih kanalov in upravljanja.
   

Pri analizi obnašanja gorilnika je osredotočenost pogosto na porabi goriva, atomizaciji, nadzoru obnašanja in vrednosti emisij.

Vendar izkušeni servisni inženirji vedo: optimalna dobava zraka je ključnega pomena za širok razpon prilagoditve, stabilno zgorevanje in najboljše vrednosti emisij. To pomeni, da je nujno zagotoviti medsebojno usklajenost gorilnikov, zračnih kanalov in upravljanja. Obstaja torej optimalno razmerje goriva in dovoda zraka za vsak zgorevalni proces. Kurilna naprava deluje s stabilnim plamenom, optimalno učinkovitostjo in najnižjimi emisijami v tem razponu. Izziv inženirjem predstavlja določanje optimalnega razmerja dovoda zraka, oziroma na tem temelječo nastavitev sistema. Podrobnosti o tem, kako najbolj prilagoditi razlike glede mešanice goriva in zraka, se razlikujejo glede na proizvajalca kotla, vrsto goriva in nadzorni načrt. Nekateri gorilniki nadzorujejo količino zraka, ki prihaja v kotel, drugi pa kakovost goriva, toda večinoma dovoljujejo nastavitev obeh parametrov. V vsakem primeru je pomembno vedeti točno vsebnost kisika, vključenega v postopek, da bi zagotovili zanesljivo in stroškovno učinkovito delovanje.

Skica uporabe

Skica uporabe

Tukaj lahko prenesete najpomembnejše informacije o uporabi pri kotlih: 

 • razvoj emisij (Lambda),
 • optimalne nastavitve motorja.

Rešitev: Analizatorji emisij testo 340 in testo 350

Analizatorji dimnih plinov testo 340 in testo 350 omogoča analizo vseh pomembnih plinov in prilagoditev zgorevalnega procesa, da lahko ustvarite najboljše razmerje količine goriva in zgorevalnega zraka.

Kot testo 350, testo 340 preverja usklajenost s predpisanimi mejnimi vrednostmi emisij. Na tej podlagi lahko optimizirate raven zgorevalne učinkovitosti gorilnika. Obsežno dokumentiranje odčitkov, skupaj s poročili, ki jih lahko ustvarjate v uporabnikom prijaznem formatu s funkcijo za komentiranje in v povezavi s programsko opremo testo easyEmission, omogoča sledljivost sprememb v sistemu.


Učinkovita storitev s pomočjo testa 340

Analizator dimnih plinov testo 340

 • Vedno pripravljen za uporabo, zahvaljujoč odporni tehnologiji, ki zahteva malo vzdrževanja.
 • Samočistilni učinek v posebni cevi (PTFE): kondenzati in delci umazanije se ne oprijemajo.
 • Enostavno postavljanje: podaljšek za cev (do 7,8 m) pomeni, da lahko vidite zaslon kotla tudi na dokaj oddaljenih merilnih mestih. 
 • Brez izpadov proizvodnje zaradi vnaprej umerjenih zamenljivih senzorjev za plin.
 • Povečanje merilnega razpona (dejavnik 5): neomejene meritve visokih koncentracij (CO do 50,000 ppm). 
   

Visoko natančne meritve emisij s testo 350

Analizator dimnih plinov testo 350

 • Integrirana priprava plina za natančne (suhe) rezultate tudi v primerih nenadzorovanih dolgoročnih meritev
 • Bluetooth povezava dovoljuje udobno delo tudi v primeru velikih razdalj (do 100 m brez ovir) med nadzorno enoto in merilnim mestom.
 • Primerno za uradne meritve emisij (odvisno od države).
 • Povečanje merilnega razpona (dejavnik 2, 5, 10, 20 ali 40 krat): neomejene meritve visokih koncentracij (CO do 400,000 ppm z dejavnikom 40).
 • Primerno za uporabo z bioplinom in pri meritvah SO2 in H2S.

Več najboljših prodajalcev od Testo

testo 885 -
termična kamera

testo Smart Probes
komplet za ogrevanje

testo 316-2 -
Detektor puščanja plina

testo 760-3 -
digitalni multimeter

testo 770-3 -
tokovne klešče

testo 755-2 - preizkuševalec električnega toka

testo 750-3 -
Preizkuševalec napetosti

Komplet testo 510 - merilnik diferencialnega tlaka