Ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, hlajenje

Merilne instrumente iz Testa uporabljajo odjemalci po vsem svetu za najrazličnejše uporabe. Vendar so naša prava moč že leta tehniki za ogrevalne, prezračevalne, klimatizacijske in hladilne sisteme.

Nikjer drugje niso merilne naloge različnejše, pogoji težji in stranke zahtevnejše.

Prava mešanica za nas.