Strokovna merilna tehnologija za ogrevalne sisteme, primerna za vsako zahtevo.

Da bi zagotovili optimalno delovanje ogrevalnega sistema, je treba izvesti različna preverjanja delovanja, prilagoditve in merilne dejavnosti na plinskih sistemih, oljnih sistemih in sistemih na trdna goriva, tako med zagonom kot tudi v rednih časovnih presledkih. To vključuje analizo dimnih plinov, meritev diferenčnega tlaka, lokalizacijo uhajanja in preizkus tesnosti, meritev temperature pretoka, preizkus napetosti, električnega toka in upornosti ter meritve okoljskega CO.

Z rešitvami za ogrevalne sisteme iz Testa ste opremljeni za vse merilne naloge pri svojem vsakdanjem delu - zdaj lahko opravljate svoje delo strokovneje, zanesljiveje in hitreje.

Kako nas kontaktirate

Imate kakršnakoli vprašanja?
Z veseljem vam pomagamo.
Kontakt

Flue gas analysis

Meritve dimnih plinov in emisij na ogrevalnih sistemih ter drugih majhnih kurilnih napravah se opravljajo zaradi določanja ravni izpuščenih onesnaževalcev in izgube energije pri ogrevanju.

 • Onesnaževalci bi morali čim manj onesnaževati ozračje.
 • Energijo bi morali izkoriščati čim učinkoviteje.

Servicing heat pumps

At Testo, you’ll find the right measurement technology for a cost and energy efficient operation of heat pumps. You also make sure the environment isn’t burdened by any leaked refrigerant. 

 • Pressure and temperature testing
 • Controlled refrigerant service
 • Easy tightness testing and evacuation

Differential pressure

Preizkus tlaka plina na gorilnikih je ena izmed standardnih meritev med servisiranjem domačih ogrevalnih sistemov. To vključuje meritev tlaka plinskega pretoka in tlaka plina v mirovanju.

 • Optimalni tlak pretoka v plinskih gorilnikih v razponu 18 do 25 mbarov
 • Izognite se izpadom ogrevalnega sistema.

Temperature measurement

Bodisi za temperaturo pretoka in povratno temperaturo, za radiatorje ter talno ogrevanje bodisi za zrak v zaprtih prostorih: Testo ponuja celotni razpon merilnih instrumentov za temperaturo za izvajalce ogrevalnih sistemov.

 • Velik razpon sond za maksimalno fleksibilnost.
 • Optimalno umerjeni instrumenti v skladu z normami.

Electrical measurement

Uporabniško prijazni merilni instrumenti z enostavnim upravljanjem zagotavljajo natančno in varno merjenje električnih parametrov, kot so električni tok, napetost ali upornost.

 • Inovativni multimetri, kleščne sonde, preizkuševalci električnega toka in preizkuševalci napetosti
 • Preizkus ionizacijskega pretoka v plinskih gorilnikih

Tightness and leakage

Preizkus tesnosti (znan tudi kot tlačni preizkus ali preizkus količine uhajanja) na cevovodih je treba ponavljati vsakih 12 mesecev z merilnim instrumentom.

 • Preizkus cevi za pitno vodo v skladu z ZVSHK EN 806-4
 • Preizkus plina v skladu z DVGW G5952, TRGI 2008 G600

Ambient CO measurement

Ogljikov monoksid (CO) je nevaren plin. Zaradi tega je treba redno preverjati onesnaženost okolja s CO na zgorevalnih mestih, kjer se lahko pojavi.

 • Varno merjenje CO v hipu
 • Odpravljanje CO na merilnih mestih