Spremljajte hladno verigo: zagotovite varnost hranePokvarljiva živila so občutljiva na spremembe v temperaturi. Medtem ko sadje in zelenjava zorita hitro ter komaj prispevata v supermarkete, če sta skladiščena in prevožena v pretoplih pogojih, se v mesu in mlečnih izdelkih lahko poveča število bakterij, kadar so izpostavljeni toploti. Bakterije pa lahko privedejo do resnih bolezni. Zato v hladni verigi nikoli ne sme biti nobenih vrzeli, kar lahko zagotovimo samo z neprekinjenim spremljanjem. S spremljanjem odkrivamo šibka področja, ki jih je treba nujno obravnavati. Posebno pozornost moramo nameniti področjem, kjer lahko temperatura okolja niha zaradi nepopravljivih vplivov: okna in vrata ter transportna vozila ali zabojniki morajo biti popolnoma odporni na temperaturo. Merilni instrumenti Testo morajo zagotoviti skladnost s hladno verigo za hrano. Za ta namen so na voljo naslednji instrumenti:

 • Termometri za spremljanje temperatur
 • Higrometer za spremljanje vlažnosti
 • Zapisovalniki podatkov za skladiščenje in ocenjevanje odčitkov
 • Transportni zapisovalniki za logistiko

Kako nas kontaktirate

Imate kakršnakoli vprašanja?
Z veseljem vam pomagamo.
Kontakt

Varno skladiščenje in prevoz hrane

content_2000x1500_standards-coldchain.jpg

Skoraj vse države morajo upoštevati načela HACCP, ki predstavljajo mednarodno zavezujoča načela, oblikovana za zagotavljanje varnosti hrane. Te smernice obravnavajo tako skladiščenje in prevoz hrane kot tudi temperaturo, ki jo je treba vzdrževati, kar ni pomembno le za varnost, temveč vpliva tudi na kakovost izdelkov. Zdravstveni inšpektorji so odgovorni za spremljanje hladne verige in zagotavljanje njenega nemotenega ohranjanja. Redno morajo preverjati temperature v skladiščih in med prevozom ter dokumentirati podatke. To zagotavlja dokaz hladne verige in skladnost z le-to. Gre za preventiven ukrep, ker se hrana, katere hladna veriga je prekinjena, kvari. Prekinitev in njene posledice ni več možno odpraviti. Zlasti sta pomembna odkrivanje in pregled kritičnih nadzornih točk. Vsako podjetje, ki dela z živili, mora imeti torej sistem samonadzora, prek katerega lahko vnaprej pregleda kritične točke. Znotraj samonadzornega sistema obstajajo fiksne mejne vrednosti, ki jih je treba opazovati in nadzorovati. Tukaj se vključijo Testovi merilni instrumenti. Termometri in higrometri zagotavljajo dosledno spremljanje hladne verige in jih celo upravljamo brezžično prek pametnega telefona. Primer takšnih merilnih instrumentov so:

 • Vbodni termometri
 • Infrardeči termometri
 • Zapisovalniki podatkov
 • Higrometri

Prevoz živil: ne prekinjajte hladne verige

Zaradi prevoza so meso, zelenjava in sadje vzeti iz svojih predhodnih skladiščnih prostorov in postavljeni v zaboje, gajbice ali mrežice. Med nalaganjem živil na transportno vozilo obstaja tveganje prekinitve hladne verige. Možno je, da pomanjkljivosti v hladni verigi ne obstajajo le med nalaganjem. Pride lahko tudi do okvare hladilne enote transportnega vozila, katere možna posledica je kvarjenje celotne pošiljke. Zato je bistvenega pomena, da je voznik transportnega vozila takoj obveščen o vsakem nepravilnem delovanju, čim le-to postane očitno. Če se poveča temperatura v transportnem prostoru, je treba delovati pred prekoračitvijo kritičnih mejnih vrednosti. Zapisovalniki podatkov o temperaturi naredijo prevoz živil varnejši in zagotavljajo nemoteno hladno verigo zahvaljujoč takojšnjemu sprejemanju protiukrepov v primeru okvare ali napake.
 • Neprekinjen nadzor in dokumentiranje
 • Tveganje sistema HACCP "odstopanje temperaturnih mejnih vrednosti" je pod nadzorom

Zaščita zdravja odjemalcev

Namen neprekinjenega vzdrževanja hladne verige je zagotavljanje zdravja odjemalcev. Le-ti se zanašajo na integriteto kmetijskih proizvodov in na dejstvo, da se niso zaradi njihovega nepravilnega hlajenja razvili patogeni ali bakterije. Med pregledom vbodni termometer pokaže, ali se temperatura v živilih ujema s temperaturo na površini. V nekaterih primerih je lahko zunanja temperatura skladna z zakonskimi zahtevami, medtem ko v živilu temperatura raste, zaradi česar lahko odkrijemo pospešeno razmnoževanje bakterij.

Varnost za vse vključene

Zanimivo je ugotoviti, kako lahko postane popolnoma zdrava hrana nevarna za zdravje, zaradi nedopustne prekinitve hladne verige. Da bi to preprečili in prav tako zagotovili varnost za vse, ki ravnajo z izdelki in seveda za tiste, ki jih bodo kasneje uživali, je treba neprekinjeno spremljati temperaturo in vlažnost. To lahko storite z uporabo prilagojenih termometrov Testo. Bodisi se odločite za infrardečo, vbodno ali kombinirano različico: termometri vam ponujajo natančno kakovost spremljanja in celovito preverjanje hladne verige.

Spremljanje hladne verige: potrebno dokumentiranje

Bodisi med dobavo hrane ali med skladiščenjem, med prevozom ali skladiščenjem v supermarketih - hladno verigo je treba vedno ohranjati in le-ta mora biti preverljiva. To zahteva trajno beleženje odčitkov, kar ne predstavlja težave s Testovimi zapisovalniki podatkov. Z njihovo uporabo lahko zbiramo in shranjujemo podatke ter jih ocenjujemo. Zahvaljujoč nadzornem sistemu takoj opazimo spremembe in na njih hitro odgovorimo. Ob povezavi z aplikacijo Smart Probes lahko shranimo merilne protokole in jih takoj pošiljamo v obliki datotek PDF ali Excel.
 • Stalno beleženje temperature in vlažnosti.
 • Posamezne rešitve z zapisovalniki podatkov iz Testa in spremljevalnim sistemom testo Saveris 2
 • Natančen kakovosten nadzor in dobava
 • Zanesljivo preprečevanje nevarnosti za zdravje potrošnikov