Primer uporabe - zagotavljanje kakovosti pri elektroniki s termično kamero testo 890.

Natančna vizualizacija kritičnih temperatur.

Elektronske komponente postajajo vedno manjše. Vendar miniaturizacija pomeni, da odvajanje toplote postaja tudi pomembnejše. Sodobni mikroprocesorji oddajajo več toplote glede na velikost področja, kot grelne plošče, zaradi česar predstavljajo izjemne izzive, kadar gre za oblikovanje vezij in dimenzioniranje hlajenja.

Termografska analiza značilnosti ogrevanja in hlajenja je prava izbira za preverjanje in optimiziranje termičnih lastnosti elektronskih komponent in vezij. Samo visokokakovostne termične kamere lahko izpolnijo zahteve na področju elektronike - z optimalno termično občutljivostjo in možnostjo snemanja radiometričnih video sekvenc.

Izziv.

Tudi najmanjša komponenta lahko ustvari veliko toplote na zgoščenem tiskanem vezju v sodobni elektronski opremi, s čimer poškoduje delovanje sosednjih sklopov ali celo celotnega vezja. Stalno ustvarjanje toplote skozi daljše časovno obdobje lahko negativno vpliva še zlasti na zmogljivost in življenjsko dobo naprave. Zagotavljanje kakovosti pri elektroniki je torej odvisno od dizajna tiskane plošče in pozicioniranja komponent, kar zagotavlja učinkovito odvajanje nastale toplote v katerem koli času.
Termična kamera in tiskano vezje
Termična kamera testo 890 in tiskano vezje

Rešitev.

Termografija je učinkovito orodje, kadar gre za razumevanje in optimiziranje termičnega obnašanja tiskanih vezij in elektronskih komponent. Tu je termična kamera testo 890 prava izbira za zagotavljanje kakovosti. Visokoločljiv infrardeči detektor s 640 x 480 slikovnimi točkami in fokusno razdaljo manj kot 10 cm omogočata natančno upoštevanje vseh komponent. Inteligentno medsebojno delovanje sistemskih komponent omogoča nadzor tudi majhnih komponent in struktur velikosti 113 μm - natančnost, ki je trenutno edinstvena na trgu.

Poleg trenutne distribucije toplote, lahko podrobno preverimo in dokumentiramo tudi ustvarjanje toplote skozi daljše časovno obdobje, zahvaljujoč radiometrični video meritvi in možnosti snemanja sekvenc termičnih slik. Termična kamera testo 890 zato snema termične procese in pošilja podatke neposredno na osebni računalnik. Na njem se posnetek lahko vstavi in analizira v katerem koli trenutku, ki ga izberete. Posebna je zaradi naslednjega: ustrezni odčitek temperature je na voljo za vsako slikovno točko na vsaki posamični sliki videa. To pomeni, da termični razvoj lahko natančno analiziramo in, če je treba, sprejmemo ukrepe za optimizacijo.

Termična slika tiskanega vezja

Prednosti.

Zagotavljanje kakovosti ni odvisno le od smiselnih termičnih slik in sekvenc, dobro premišljena analiza in obdelava merilnih podatkov igrata ključno vlogo tudi takrat, kadar gre za dokumentiranje preizkusnih procesov.

Programska oprema za analizo, ki jo je razvil Testo, analizira termične slike, zajema popolnoma radiometrične video sekvence, prikaže toplotne procese določenih merilnih točk v diagramu temperatura/čas in ustvarja prilagojena poročila.