Odkrivanje uhajanja s termično kamero

Ogrevanje in napeljave

Ogrevalne, prezračevalne in klimatizacijske napeljave lahko preverite enostavno, hitro in zanesljivo s Testovimi termičnimi kamerami:

  • hiter vpogled s termično kamero zadošča za odkrivanje toplotnih odstopanj;
  • brezkontaktna stavbna termografija olajša inšpekcijske preglede in zanesljivo nadzoruje ogrevalne cevi ter hitro preverja njihovo medsebojno prileganje.

Odkrivanje uhajanj in poškodb, povzročenih z vodo

Termično kamero testo 875
Termična slika cevi

S Testovo termično kamero lahko enostavno in zanesljivo lokalizirate uhajanje ter poškodbe, povzročene z vlago v notranjosti stavb - brez odpiranja sten ali tal. Padec temperature, povzročen z izparevanjem vode privede do temperaturne razlike v okolju, ki jo zabeleži termična kamera.

Poleg tega lahko uporabite termografijo za lociranje neznanih cevovodov, ki niso prikazani na načrtih, s čimer omogočate hitro odpravljanje težav na napeljavah na ciljno usmerjen način.
 

Pregled talnega ogrevanja in napeljav

Tla
Termična slika ogrevalnega sistema

Kako lahko ugotovite, ali obstoječi talni ogrevalni sistem deluje učinkovito, oziroma ali je novi sistem pravilno nameščen?

S Testo termično kamero lahko kadar koli preverite napeljavo z malo truda. Termografski inšpekcijski pregledi zagotavljajo jasno vizualno predstavitev stanja talnega ogrevanja. V ponazoritvenem primeru cevi niso bile pravilno nameščene, zaradi česar se tla neenakomerno ogrevajo. Na podlagi tega merjenje, lahko optimizirate napeljavo s ciljno usmerjenimi ukrepi.

Pregled radiatorjev zaradi usedlin

Termična slika radiatorja
Termična slika radiatorja

Če se ne segreva celotna površina radiatorja, mora ogrevalni sistem delati dlje časa, da bi dosegel zahtevano sobno temperaturo. To povzroča večje stroške energije.

Eden izmed razlogov nezadostne ogrevalne zmogljivosti so lahko usedline v radiatorjih. Le-te je zelo enostavno vizualizirati s Testovo termično kamero. Istočasno lahko preverite, ali se toplota enakomerno porazdeljuje.

Optimizirajte temperaturo pretoka in povratne temperature

Slika temperature pretoka in povratne temperature
Termična slika temperature pretoka in povratne temperature

Za optimalno prilagojen ogrevalni sistem je treba preveriti in prilagoditi temperaturno razliko med vodnim pretokom in povratno vodo. To zagotavlja enako porazdelitev toplote v stavbi.

S Testovo termično kamero lahko hitro in enostavno preverite temperaturo pretoka in povratne vode ter hidronično prilagodite ogrevalne sisteme v skladu z zahtevami.
 

Preizkusite klimatizacijske sisteme

Klimatizacijski sistem

Z uporabo termografije lahko preizkušate ne samo temperaturo električnih komponent/povezav klimatizacijskih sistemov, temveč tudi temperaturo odvodnega zraka. Medtem ko temperaturo na električnih komponentah merimo neposredno, temperature zraka ne moremo pravilno določiti z meritvijo na kovinski rešetki.

Za ta namen potrebujemo material z višjo emisivnostjo, npr. papir. Medtem ko ga držite pred odvodom domneva temperaturo odvodnega zraka po zelo kratkem času, da lahko termična kamera ponudi natančen merilni rezultat. Z meritvijo na več oddušnikih lahko preverite, ali je hladni zrak v stavbi enakomerno porazdeljen.

Video: Termografija stavb s termična kamera testo 872

Kako nas kontaktirate

Imate kakršnakoli vprašanja?
Z veseljem vam pomagamo.