Termografija pri upravljanju objektov

Uhajanja, visoka odpornost proti prenosu in druga odstopanja povzročajo spremembe v temperaturi ter se lahko hitro in enostavno vizualizirajo z uporabo termično snemanje.

Uporaba termičnih kamer olajša in optimizira delo pri upravljanju stavb. Spodaj navajamo najpomembnejše uporabe termografije pri upravljanju stavb, da bi lahko še učinkoviteje uporabljali svojo termično kamero.

NEW: testo 883 thermal imager

for maintenance

Heating systems and leaks

Uporaba termografije pri ogrevalnih sistemih
Termična slika ogrevalnega sistema

Stanje ogrevalnih, prezračevalnih in klimatizacijskih napeljav se lahko zelo učinkovito preveri z uporabo termične kamere. En hiter vpogled s Testovo termično kamero zadošča za odkrivanje toplotnih odstopanj:

 • ogrevalne cevi se lahko locirajo brezkontaktno,
 • hitro preverjanje napeljav in
 • varen nadzor ogrevalnega sistema.
   

Velik trud, ki ga glede časa in dela običajno vložimo v iskanje puščanja ali lociranje ogrevalnih cevi, je zmanjšan na minimum. S Testovo termično kamero lahko najdete cevi in puščanja brez odpiranja velikih območij tal ali sten, kar zmanjšuje stroške in preprečuje daljšo blokado domov, pisarn in delovnih prostorov.

Inspecting electrical plants

Uporaba termografije pri obratih za proizvodnjo električne energije
Termična slika v obratih za proizvodnjo električne energije

Nedelujoče električne povezave ali preobremenitve na sistemih stikalnih naprav, električnih razdelilnikih ali električnih pogonih lahko privedejo do dragih izpadov proizvodnje ali celo škode zaradi požara. Okoli 35 % vseh požarov v industriji lahko pripišemo hudo pregretim električnim komponentam. Če so prevodnik, kabel ali varovalka okvarjeni in če posamezne komponente delujejo nepravilno, le-to povzroča povečano odpornost proti prenosu, tj. posledično atipičen razvoj toplote.

Redni inšpekcijski pregledi električnih napeljav z uporabo Testovih termičnih kamer pomagajo zmanjšati tveganje okvar. To omogoča takojšnje in natančno odkrivanje, tako obstoječih okvar kot tudi potencialnih virov napak in nevarnosti. Nadaljnja prednost termografije je ta, da se v številnih primerih lahko uporablja med delovanjem.
 

 


Energy efficiency of buildings

Termična slika radiatorja
Termična slika radiatorja

Energijska učinkovitost stavbe postaja čedalje bolj pomembna zaradi stalno rastočih stroškov energije. Infrardeča meritev s Testovo termično kamero je primerna za hitro in učinkovito odkrivanje energijskih izgub. Možni vzroki le-teh so npr.:

 • hladni mostovi na strehah, stenah in balkonih ter tudi v rebrih radiatorja, 
 • neučinkovita ali manjkajoča izolacija, 
 • puščajoča okna ali roletna vrata.
   

Vsa problematična mesta na zunanji fasadi se podrobno vizualizirajo v termični sliki. To pomeni, da lahko hitro najdete pomanjkljivosti, zlahka ocenite raven energijske izgube in predstavite obstoječo škodo osebam, pristojnim za sprejemanje odločitev na izčrpen način.
 

Energy efficiency of technical systems

Uporaba termografije v tehniških obratih
Termična slika tehniških obratov

Energijska učinkovitost postaja vedno bolj pomembna tudi v tehniških obratih: načeloma je poraba energije, ki jo uporabljajo stroji, cevovodi in proizvodne družbe, dejansko večja kot pri klimatizacijskih sistemih ali v stavbah. Izkušnja pokaže, da obstaja velik potencial za prihranek energije:

 • v parovodih in toplovodih,
 • v hlajenih prostorih in stropih, 
 • pri uporabi procesne toplote.
   

S Testovo termično kamero lahko hitro in enostavno predstavite težavo, saj so slabo izolirana (ali sploh ne) mesta takoj vidna na termični sliki. Ozka grla in mulj v ogrevalnih sistemih so tudi jasno vidni in jih lahko odpravimo na želeni način.