Merilniki hrupa: natančno merjenje decibelov

Merilniki hrupa so oblikovani tako, da vam pomagajo izmeriti jakost hrupa v decibelih, tako na delovnem mestu kot tudi v zasebnem življenju. Tako kot temperaturo tudi hrup doživljamo subjektivno. Nekdo se pritožuje glede svojih glasnih sosedov, moti ga glasba, ki jo sliši iz njihovega doma: vendar se po meritvi dejanske glasnosti v decibelih pogosto izkaže, da te subjektivne motnje ne moremo opredeliti kot hrup. Merilnik hrupa potrebujemo tudi na delovnem mestu, da lahko ugotovimo ali delavec potrebuje posebno zaščito sluha, oziroma ali je obstoječi nivo zvoka primeren in zdravju neškodljiv.

Merilnike hrupa uporabljamo na naslednjih področij:

  • V stanovanjih za ugotavljanje jakosti hrupa iz okolice
  • Pri vzdrževanju objektov
  • Pri klimatski in prezračevalni tehnologiji
  • Na delovnih mestih, v pisarni in pri strojih
Merilnik nivoja zvoka

Idealni merilnik ravni zvoka - posebej oblikovan za vaše potrebe

testo 815

Merilnik ravni zvoka
Izmerite raven zvoka na klimatizacijskih, ogrevalnih in zgorevalnih sistemih.

testo 816

Merilnik hrupa
Merilnik ravni zvoka certificiran po IEC 61672-1.
 

Merilniki hrupa: meritve v skladu s standardi za trgovino in industrijo

Merilnik jakosti zvoka

Merilnik hrupa je primeren za izvajanje meritev, skladnih s standardom, ki ponujajo odčitke v decibelih. Merilnik hrupa je nujen, posebej za delodajalce, saj morajo zagotoviti skladnost z določbami, ki se nanašajo na poklicno zdravje, varnost in nadzor emisij na delovnem mestu. To upošteva tudi vprašanje poklicnega zdravja in varnosti, ki se osredotoča na ohranjanje zdravja zaposlencev. Enako pomembne so meritve decibelov v zgorevalnih, ogrevalnih in klimatskih sistemih. Za to je na voljo merilnik hrupa testo 815. Merilnik hrupa testo 816 je prav tako primeren za ta namen in je na voljo kot s standardom skladen merilnik hrupa. Vedno je pomembno upoštevanje zakonskih standardov, kar je možno le z uporabo preizkušenih merilnikov hrupa. Testovi merilniki hrupa temeljijo na standardu IEC 61672-1, ki je v veljavi že nekaj let. V primerjavi s predhodnimi standardi je oblikovan za doseganje večje stopnje točnosti. Obstajajo trije razredi točnosti in testov merilnik hrupa sodi v 2. razred.

Merilnike hrupa pogosto uporabljamo zlasti na naslednjih področij:

  • Merjenje glasnosti v ogrevalni tehnologiji, zlasti gorilnika 
  • Merjenje glasnosti strojev in obratov
  • Meritve s področja predpisov, ki veljajo za delovna mesta (npr. nivo hrupa v pisarnah)
  • Ugotavljanje ravni decibelov na javnih dogodkih
  • Testiranje sklopov in kompresorjev (npr. pri hladilnih sistemih)

Merilniki hrupa: Pomembne nastavitve

Merilnik hrupa meri prostornino in decibele ter ponuja uporabniku objektivno vrednost. Da bi pridobili rezultate, ki jih lahko učinkovito uporabimo, je vendarle pomembno nekoliko prilagoditi merilnik hrupa. Na primer, treba je nastaviti časovno tehtanje, da se instrument lahko odzove na počasne ali nagle spremembe prostornine. Treba je izbrati tudi frekvenčno uteženje, zaradi ugotavljanja jakosti hrupa na linearen ali slušno pravilen način. Standardizirana A-značilnost šteje za slušno točno oceno glasnosti. Merilniki hrupa Testo jo natančno pretvarjajo. Poleg tega je seveda pomembno, da je mikrofon instrumenta usmerjen proti viru hrupa. Edino, če so navedene nastavitve dejansko izvedene, lahko merilnik hrupa točno zajame zvočni val in točno prikaže rezultat merjenja v decibelih.

Merilnik decibelov: pravilna uporaba za zanesljive rezultate

Pravilna uporaba je odvisna tako od nastavitev, s katerimi začne merilnik hrupa merjenje kot tudi od zunanjih razmer. Merilnik hrupa ne razlikuje različnih virov hrupa. Če je treba na primer izmeriti glasnost stroja v decibelih, zaposlenci pa se zelo glasno pogovarjajo v njegovi okolici, bo ta dejavnik prav tako vplival na rezultat merjenja. V navedenem primeru se izmeri skupna glasnost, kar je vsekakor točna vrednost. Saj hrup, ki ga proizvaja izključno stroj ni upoštevan pri zaščiti zaposlencev, ki delajo v predmetnem obratu. Ključ je skupna glasnost, ki so ji zaposlenci izpostavljeni vsak dan.

Merilnik decibelov: ne presegajte mejnih vrednosti

Pri ocenjevanju izmerjenih rezultatov v decibelih se je pomembno držati črke zakona, ki določa posebne mejne vrednosti za glasnost. Razlog: Hrup povzroča bolezni, predvsem izgubo sluha. Ko ga enkrat izgubimo, sluha ne moremo povrniti! Zato je izguba sluha na vrhu seznama poklicnih bolezni, saj v tem primeru ni koristi od nobenih naknadnih izboljšav. V tem smislu je torej pomembno spoštovati določene vrednosti že od samega začetka. Namen merilnika hrupa je, da prispeva k preprečevanju škodljivega vpliva na zdravje in pokaže, kdaj se pojavi nevarnost za zdravje. V tem času velja glasnost 55 do 58 decibelov za neškodljivo za zdravje, čeprav je raven priporočenih vrednosti odvisna od vrste delovnega mesta. V proizvodni hali je 70 decibelov minimalna vrednost, ki bi bila več kot preglasna za pisarno odprtega plana. V takšnih pisarnah raven zvoka ne bi smela presegati več kot 50 decibelov, kar približno ustreza pogovoru normalne glasnosti. Vendar je, da bi ugotovili točno vrednost, treba uporabiti primeren merilnik hrupa.
pop_Schallpegelmessgeraet_Application_2000x1500px.jpg

Merilniki hrupa: pravilna postavitev za izvedbo meritve

Če želimo objektivno izmeriti obstoječi hrup, ga je treba meriti na mestu, kjer ima največji vpliv. Če nikomur ni treba delati na stroju, njegove glasnosti ni treba spremljati, vsaj ne zaradi zdravja in varnosti. Zato je pomembnejše meriti tam, kjer so ljudje dejansko prizadeti.

Kako nas kontaktirate

Imate kakršnakoli vprašanja?
Z veseljem vam pomagamo.
Kontakt