Uporaba traka za merjenje pH: olajšano merjenje pH

Brez dvoma ste se že v šoli naučili, kako uporabljati trak za merjenje pH. Držimo ga v raztopini ali na poltrdnem mediju, ki nam bo pokazal trenutno pH-vrednost. Vendar tovrstni testni trak ni dovolj natančen, kadar gre za raziskovalno delo ali industrijsko proizvodnjo. Zato Testo ponuja točne in visoko občutljive instrumente, ki zamenjajo običajne trakove za merjenje pH in so dokazali svojo vrednost v situacijah, ki zahtevajo izjemno natančnost in učinkovitost. Merilni instrument za merjenje pH je primeren za uporabo v tekočinah, poltrdnih in trdnih medijih ter ponuja naslednje prednosti:

  • Hitro merjenje pH-vrednosti
  • Enostaven za uporabo
  • Primeren za občutljivo uporabo
  • Možnost istočasnega ugotavljanja temperature

Najboljši prodajalec: testo 206-pH2

Olakšana meritev pH-vrednosti: merilniki pH-vrednosti in dodatki iz Testo

Merilniki s stalnimi sondami

Merilniki pH-vrednosti Testo
Izmerite temperaturo, kot tudi pH-vrednost.

 

Merilniki s povezljivimi sondami

Določanje pH-vrednosti
Fleksibilna uporaba z povezovanjem zunanjih sond.

 

Dodatki

Meritev pH-vrednosti
Vse kaj vam je potrebno za merjenje pH-vrednosti: od puferskih raztopin do testnih trakovih za pH-vrednost.

Kje bi radi določali pH-vrednost? Merilniki pH-vrednosti za vsako uporabo

Merjenje pH: varno, enostavno ugotavljanje ključnih parametrov

Bodisi v različnih medijih bodisi s fiksnimi ali povezljivimi sondami: moderni instrumenti za merjenje pH-vrednosti naredijo enostavne trakove za merjenje pH, narejene iz testnega papirja, odvečne. Moderna oblika trakov za merjenje pH je dostopna v obliki instrumenta, ki ga lahko uporabimo tako v okoljskih tehnologijah kakor tudi v živilski in farmacevtski industriji. Predhodno znane reakcije testnih trakov za merjenje pH lahko dobimo tudi z instrumentom, izvedba meritve pa je hitra in enostavna:

  • Kombinirano merjenje pH-vrednosti in temperature
  • Merjenja v agresivnih medijih
  • Uporaba kombinirane elektrode (merilna in referenčna elektroda združeni sta v eni enoti)

Kako nas kontaktirate?

Imate kakršna koli vprašanja?
Z veseljem vam pomagamo.

Istočasno merjenje temperature in pH-vrednosti je bistvenega pomena v živilski industriji, kjer je treba neprekinjeno spremljati oba parametra, in sicer zaradi pravočasnega odkrivanja sprememb. Zato je merilni instrument, ki istočasno prikazuje različne vrednosti, nepogrešljiv. Sam trak za merjenje pH tega ne bi mogel opraviti!

V laboratorijih je pogosto treba ugotoviti jedkost ali kislost raztopin. Merjenje pH-vrednosti je mogoče z uporabo trakov za merjenje pH, vendar je veliko učinkovitejša uporaba instrumentov kot so Testo instrumenti. Agresivne raztopine lahko zanesljivo izmerimo s pomočjo sonde, ki je povezana z merilnim instrumentom ali je že trajno vgrajena. Za posebne uporabe lahko povežemo posamične sonde, kar merilnemu instrumentu zagotavlja zadostno opremo za izpolnjevanje vseh zahtev.

Merilni instrument za merjenje pH-vrednosti: trakovi za merjenje pH v industriji

ph merilni instrumenti
Pri merjenju pH-vrednosti je ključnega pomena izjemna natančnost, še zlasti v živilski in farmacevtski industriji. Normalni trakovi za merjenje pH v obliki testnih trakov niso dovolj natančni, zato potrebujemo občutljive merilne konice na merilnih instrumentih. Merilne konice so usmerjene k različnim medijem, zaradi česar lahko merijo tako v viskoplastičnih snoveh kot tudi v poltrdnih medijih. V tekočinah lahko merimo tudi s trakovi za merjenje pH, vendar so se tudi v tem primeru Testovi merilni instrumenti izkazali kot natančnejši, enostavnejši in zanesljivejši pri ugotavljanju pH-vrednosti. Za vsak namen obstaja idealna sonda; velika izbira sond naredi ta merilni instrument primeren za vsako uporabo. Poleg tega Testo ponuja potrebne dodatke.

Ugotavljanje pH-vrednosti: kaj morate upoštevati?

V šoli je bilo treba pazljivo ravnati s trakovi za merjenje pH. Celo pH-vrednost kože lahko ponaredi potrebne odčitke. Trakovi za merjenje pH torej niso povsem primerni za uporabo v industriji ali farmacevtskem sektorju; so namreč preobčutljivi in ne zagotavljajo vedno zanesljivih merilnih rezultatov. Če je treba zanesljivo ugotoviti naravo snovi glede pH-vrednosti, kjer gre za ugotavljanje kislosti, nevtralnosti ali bazičnosti snovi, se morajo trakovi za merjenje pH-vrednosti odzvati s popolno zanesljivostjo in gotovostjo, brez ponarejanja in v kratkem času. Merjenje s Testo instrumenti vam omogoča prav to. Zato lahko najdemo Testo instrumente v živilski industriji, v kemičnih in farmacevtskih laboratorijih ter na področju raziskovanja in znanosti.
ph-measuring instruments

Testni trakovi za pH-vrednost

Običajni trakovi za merjenje pH omogočajo opredelitev narave snovi kot kisle, bazične ali nevtralne, oziroma ustrezno stopnjevanje s pomočjo spremembe barve testnega traku. Rdeča običajno pomeni kislost, modra pa bazičnost. Zelena je nevtralna snov, medtem ko prehode k posamičnimi lastnostim predstavljajo odtenki barv.
testerjem za olje za cvrtje

Merjenje pH-vrednosti pri pripravi živil

Ali ste seznanjeni s testerjem za olje za cvrtje? Ne gre za osebo, ki poskusi uporabljeno olje, temveč za instrument za merjenje pH-vrednosti. Merjenje olja za cvrtje je med najbolj običajnimi tovrstnimi meritvami, saj ocenjevanje samega videza in vonja ni odločilno. Za zagotavljanje zanesljivega ugotavljanja kakovosti olja, je nujna uporaba instrumenta za merjenje pH. Tester deluje brez kakršnih koli kemikalij in se zanaša na kapacitivne senzorje za olje. Meritve lahko izvedemo tudi v vroči maščobi, poseben dizajn testerjev pa zagotavlja popolnoma varno merjenje pH-vrednosti. Merjenje vrednosti vam omogoča sprejeti odločitev ali je treba zamenjati olje, ali lahko nadaljujete z njegovo uporabo. Tako boste preprečili nepotrebne zamenjave olj, kar pa za vaše podjetje pomeni zmanjšanje stroškov.