Programska oprema: več kot digitalni priročnik o zagotavljanju kakovosti

Programska oprema je srce sistema za upravljanje kakovosti testo Saveris Restaurant:

omogoča digitalizacijo priročnikov o zagotavljanju kakovosti - uporabljajte jih po vsem svetu s pritiskom na gumb in izvajajte posodobitve. V restavracijah je predvsem namenjen prilagoditvi različnih okoliščin na posamičnih lokacijah.

Potem lahko nadzorujete in dokumentirate vse merilne točke ter procese, ki se nanašajo na zagotavljanje kakovosti. V primeru pa preseganja mejnih vrednosti, odgovorne osebe lahko takoj ukrepajo zahvaljujoč alarmom in popravnim ukrepom.


Digitalizirajte in uvajajte priročnike o zagotavljanju kakovosti.

testo Saveris Restaurant digitalizira vaše priročnike o zagotavljanju kakovosti
Analogne priročnike o zagotavljanju kakovosti lahko hitro digitaliziramo s programsko opremo in jih uporabljamo/posodobimo po vsem svetu z enostavnim pritiskom na gumb. Če je potrebno, z veseljem vam pomagamo.

Prilagoditev digitalnega priročnika za zagotavljanje kakovosti

Programska oprema testo Saveris Restaurant
V restavracijah lahko prilagodite digitalni priročnik o zagotavljanju kakovosti lokalnim zahtevam v le 15 minutah.

Nadzorujte in analizirajte kakovostne parametre

Programska oprema testo Saveris Restaurant
Za restavracije značilne analize in funkcije sporočanja zagotavljajo nadzor procesov/mejnih vrednosti. Preverite lahko tudi uspeh izvedenih ukrepov.

Keyvisual Restaurant Mobile 960x300px.jpg
Keyvisual Restaurant Tablet 1536x450px.jpg
Keyvisual Restaurant Desktop 2560x450.jpg
Keyvisual Restaurant Wide Desktop 3840x450px.jpg