U-vrednost (koeficient toplotne prevodnosti)

Med postopkom kalibracije naši laboratorijski tehniki analizirajo in dokumentirajo izmerjene vrednosti temperature v sobi, temperature sten in temperature zunanjega zraka.

Lahko določimo temperaturne razlike v primerjavi z referenčnim inštrumentom v širokem temperaturnem območju ob možnosti simulacije treh vrst stene (brez izolacije, slabo in dobro izolirana stena).

Laboratorijski tehniki primerjajo izračunane koeficiente toplotne prevodnosti in vrednost, ki si jih je mogoče ogledati na zaslonu inštrumenta s podatki v prilogi certifikata, dodatno še s podrobno obrazložitvijo primerjave.

Kontakt za Testo v Sloveniji

Pokličite nas na:  +386 (0) 69 641 751

kontakt@testo.si