Dimni plini

Kalibriramo analizatorje dimnih plinov za parametre, kot so O2, CO in NO. Storitve napisane spodaj so brezplačne kot del postopka za kalibracijo:

  • preverjanje stanja analizatorja s servisno aplikacijo
  • če je potrebno čiščenje analizatorja
  • preverjanje tesnosti
  • če je potrebno naravnava merilnih celic
  • preverjanje stanja NO filtra CO merilne celice